Tin liên quan của Công văn 1146/SGDĐT-QLT

Lọc bài viết theo:

Học sinh lớp 10 Hà Nội đổi nguyện vọng trúng tuyển hết 03/7/2021 17/04/2021

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội ban hành tại Công văn số 1146/SGDĐT-QLT ngày 09/4/2021.

Mới: Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng lớp 10 Hà Nội theo hộ khẩu 16/04/2021

Nội dung này được Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội ban hành tại Công văn số 1146/SGDĐT-QLT ngày 09/4/2021.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Có 4 trường hợp được tuyển thẳng 15/04/2021

Công văn 1146/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội đã hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2021 - 2022.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Học sinh có tối đa 15 nguyện vọng 13/04/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành Công văn 1146/SGDĐT-QLT hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2021 - 2022.

Chính thức: Hà Nội cho phép đổi khu vực tuyển sinh vào lớp 10 13/04/2021

Ngày 12/4/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đã ban hành Công văn 1146/SGDĐT-QLT hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT)  năm học 2021 - 2022.