Tin bài liên quan của Chỉ thị 02/CT-TTg

Lọc bài viết theo:

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau bầu cử 18/01/2021

Đây là nội dung đáng chú ý được Thủ tướng Chính phủ nêu tại Chỉ thị 02/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Không bầu cử đại biểu HĐND tại phường của Hà Nội, TPHCM 15/01/2021

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao