Tin bài liên quan của Nghị định 90/2020/NĐ-CP

Lọc bài viết theo:

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên và cách ghi 07/11/2021

Hàng năm, giáo viên cũng như các đối tượng khác thường phải làm bản tự kiểm điểm để nhìn nhận lại ưu, nhược điểm của mình trong năm học. Dưới đây là tổng hợp các bản kiểm điểm trong từng trường hợp cụ thể của giáo viên.

Công khai kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm của công chức 25/11/2020

Nội dung đáng chú ý này được nêu tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm cán bộ, công chức, viên chức.

Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trước 15/12/2020 10/11/2020

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 được thực hiện theo quy định của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Kết quả đánh giá hàng năm là căn cứ quy hoạch, bổ nhiệm công chức 21/08/2020

Nghị định 90/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành đã quy định các nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả đánh giá này có ý nghĩa lớn trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật...

Từ hôm nay (20/8), xếp loại chất lượng công chức theo tiêu chí mới 20/08/2020

Từ ngày 20/8/2020, Nghị định 90/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức có hiệu lực.

Hướng dẫn ban hành nội dung Quy chế đánh giá cán bộ, công chức 19/08/2020

Tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Chính phủ cũng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ban hành nội dung Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định 90: Tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức mới  19/08/2020

Các tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định 90 có nhiều điểm mới, đáng chú ý so với quy định hiện nay tại Nghị định 56. Dưới đây là một số điểm LuatVietnam tổng hợp:

Giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không cần có sáng kiến kinh nghiệm 17/08/2020

Từ 20/8/2020, khi Nghị định 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì tiêu chí công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng có sự thay đổi so với các quy định cũ.

Hướng dẫn xếp loại hàng năm với cán bộ, công chức nghỉ thai sản 17/08/2020

Ngày 13/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định mới về thời điểm đánh giá chất lượng công chức hàng năm 16/08/2020

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 90 ngày 13/8/2020 với nhiều nội dung mới đáng chú ý.

Không đánh giá chất lượng công chức chưa công tác đủ 6 tháng 14/08/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao