án treo

Lọc bài viết theo:

Án treo khác cải tạo không giam giữ thế nào? 28/04/2019

Nhiều người vẫn nhầm tưởng án treo với cải tạo không giam giữ vì cho rằng chúng đều là biện pháp không phải ngồi tù. Tuy nhiên, giữa hai biện pháp đó vẫn có sự khác nhau cơ bản.

Đang hưởng án treo có được kết hôn? 14/06/2018

Người đang hưởng án treo có được kết hôn không là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Pháp luật hiện hành quy định vấn đề này như thế nào?

Người dưới 18 tuổi phạm tội nhiều lần vẫn có thể hưởng án treo 29/05/2018

Tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn cụ thể về những trường hợp không cho hưởng án treo.