Thông báo 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Ban Chỉ đạo 138/CP

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
-----------
Số: 281/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
---------
Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC,
 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 138/CP
 
 
Ngày 29 tháng 7 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự Hội nghị có các Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Thành viên Tổ chuyên viên liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo 138/CP.
Sau khi nghe đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và ý kiến đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã kết luận như sau:
 
I.ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhất trí với Báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Ban Chỉ đạo 138/CP và xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:
Sáu tháng đầu năm, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng Công an, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, cuộc sống của nhân dân được an toàn, bình yên hơn. Các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, tệ nạn xã hội và nhiều vụ phạm tội gây bức xúc kéo dài đã được tập trung xử lý quyết liệt hơn so với năm 2012.
Về hạn chế và nguyên nhân:
Tình hình tội phạm vẫn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm do nguyên nhân xã hội còn nhiều hạn chế; phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm nhiều nơi còn yếu, thậm chí có trường hợp người dân không dám tố giác, đấu tranh với tội phạm vì sợ bị trả thù; công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm chưa sát thực, cụ thể. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở một số lĩnh vực còn hạn chế, bất cập.
Nguyên nhân khách quan chủ yếu của tình trạng trên là do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tác động đến đời sống kinh tế xã hội ở nước ta khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ, phá sản, người lao động mất việc làm, tình trạng nợ xấu, tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy. Nhưng nguyên nhân chủ quan là quan trọng, đặc biệt là sự suy thoái, xuống cấp về đạo đức, đề cao lối sống vật chất, coi thường pháp luật của một bộ phận quần chúng và cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật. Năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt ở một số địa bàn có dấu hiệu “bảo kê”, dung túng tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm chưa chặt chẽ. Một số cấp ủy, chính quyền chưa phát huy hết trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, còn có tư tưởng “khoán trắng” cho lực lượng Công an; chưa phát hiện, ngăn chặn và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
Để tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng xã hội an toàn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, từ nay đến hết năm 2013 và thời gian tiếp theo, các Thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp chặn đứng sự gia tăng để kéo giảm tội phạm so với năm 2012. Cụ thể là:
1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Xác định rõ trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và thủ trưởng cơ quan Công an đối với công tác này. Nơi nào để tội phạm lộng hành, phức tạp kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng Công an phải chịu trách nhiệm; chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc các đơn vị, địa phương để tội phạm lộng hành, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.
2. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự tại 25 tỉnh, thành phố trọng điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình. Xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.
3. Tiếp tục chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, đâm thuê, chém mướn, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản... Kiên quyết đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” tại các địa bàn trọng điểm. Quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có “bảo kê” phải xử lý nghiêm.
4. Nhân rộng mô hình phối hợp giữa các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm; truy tố, xét xử kịp thời những vụ án lớn, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trực tiếp chỉ đạo để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm trên 90% theo chỉ tiêu đề ra.
5. Tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú, nhập cảnh, xuất cảnh, quản lý người nước ngoài tại Việt Nam, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý tiền chất, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các trò chơi bạo lực nguy hiểm.
6. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho nhân dân và tinh thần trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm; xây dựng các mô hình, phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.
7. Quan tâm củng cố xây dựng lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm tại cơ sở (cả chuyên trách và bán chuyên trách) làm nòng cốt trong phòng, chống tội phạm và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng đoàn thể cơ sở, trưởng thôn, phố, những người có uy tín, chức sắc trong dân tộc, tôn giáo trong phòng, chống tội phạm.
8. Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chtịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban QP&AN ca Quốc hội;
- Các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Thành viên Ban Chđạo 138/CP;
-
Thường trực tỉnh ủy, thành ủy và UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục VI (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.I, V.III, PL, KGVX, cng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Quang Thắng

Thuộc tính văn bản
Thông báo 281/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Ban Chỉ đạo 138/CP
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 281/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 01/08/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!