Thông báo 204/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 204/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

 TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NAM ĐỊNH

 

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Phó Thủ tưng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch y ban An toàn giao thông Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013, tình hình phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung, nhưng vi sự cố gắng, nỗ lực nên Nam Định đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng đạt 11,7%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 14.900 tỷ đồng, tăng 22%, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 4.680 tỷ đồng, tăng 2%; giá trị thương mại, dịch vụ tăng 11,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 381 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 18.500 tỷ đồng. Hoàn thành quy hoạch sản xuất nông nghiệp, dồn điền đổi thửa, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả khá; Nam Định là một trong các tỉnh đứng đầu về phong trào và chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt các chính sách xã hội, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,72%.

Tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị, phát động các phong trào rộng khắp nhằm bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông. Tích cực tấn công tội phạm, tập trung điều tra, triệt phá các ổ nhóm tội phạm; giảm thiểu tai nạn giao thông. Hiệu quả điều tra xử lý các vụ án cao. Công tác phòng chống HIV/AIDS và ma túy, mại dâm được đẩy mạnh, nhiều mô hình, cách làm có hiệu quả.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định và các kết quả đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Nam Định cũng còn một số hạn chế, khó khăn: cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế, nhất là về nguồn nhân lực chất lượng cao. Số người nghiện ma túy, người nhiễm HIV/AIDS còn cao, công tác tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm chưa sâu rộng, công tác rà soát, thống kê số người nghiện chưa sát.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Về cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 mà Tỉnh đã đề ra, lưu ý một sviệc:

1. Các Bộ, ngành và Tỉnh cần tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 12 tháng 3 năm 2013.

2. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy thế mạnh về nông nghiệp, thủy sn, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ... Tiếp tục quan tâm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng đưa khoa học công nghệ vào thâm canh, tăng năng suất, gia tăng giá trị sản phẩm, để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Tỉnh cần nghiên cứu phương án b sung quy hoạch giao thông đối ngoại để phát huy tiềm năng và liên kết vùng đồng bằng sông Hồng

3. Tiếp tục chăm lo đời sống văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế cho nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư; nghiên cứu việc xã hội hóa cơ quan sự nghiệp công; nghiên cứu xây dựng đề án chính quyền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

4. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông. Tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm, quản lý địa bàn. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông 10% trên cả 3 tiêu chí so với năm 2012. Thực hiện các biện pháp tổng hợp nhằm làm giảm số người nghiện ma túy, người nhiễm HIV mới, tệ nạn mại dâm; mở rộng điều trị cai nghiện bằng Methadone tại cộng đồng.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về việc hỗ trợ vốn đầu tư bệnh viện đa khoa 700 giường: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế xem xét, đề xuất nguồn và mức hỗ trợ vốn cho Tỉnh thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về việc thanh toán số vn còn thiếu của dự án đường bộ mới Phủ Lý - Nam Định: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tính toán lại hình thức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, đề xuất phương án vốn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phtại Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 12 tháng 3 năm 2013.

3. Về việc bổ sung vốn cho dự án Nhà thi đấu đa năng và dự án Khu lưu niệm đồng chí Lê Đức Thọ: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp vi các Bộ: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, đề xuất báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3581/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 5 năm 2013.

4. Về việc thúc đẩy tiến độ đàm phán và triển khai thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện 2.400 MW tại Hải Hậu: Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 12 tháng 3 năm 2013.

5. Về việc bố trí kinh phí hoạt động cho công tác bảo đảm an toàn giao thông cấp cơ sở; làm đường gom đường sắt và tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng thanh tra giao thông: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan xem xét, xử lý.

6. Về việc ban hành hưng dẫn quy trình, thủ tục đưa người vào các trung tâm cai nghiện: Thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

7. Về việc nghiên cứu, sửa đổi Quy định về chính sách đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các trung tâm xã hội: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xử lý chung.

8. Về các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi Luật Đất đai (sở hữu Nhà nước đối với đất đai; thống nhất các trường hp Nhà nước thu hồi đất; Chính phủ ban hành khung giá đền bù cho từng khu vực cho sát thực tế và trả bằng tiền; không hồi tố khi đền bù): Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu trong quá trình xây dựng sửa đổi Luật Đất đai.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tnh Nam Định và các cơ quan biết, thực hiện.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thtướng CP;
-
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường;
- UB An toàn giao thông Quốc gia;
- TU, HĐND, UBND tỉnh Nam Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, Trợ lý các PTTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, QHQT;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

thuộc tính Thông báo 204/TB-VPCP

Thông báo 204/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:204/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:31/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi