Thông báo 203/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 202/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÀ NAM

 

 

Ngày 15 tháng 5 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam; kiểm tra công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và đại diện Bộ Công an. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh, sau khi nghe Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012 và những tháng đầu năm 2013; công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và một số kiến nghị của Tnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013, trong điều kiện khó khăn chung, nhưng với sự nỗ lực cố gắng, chỉ đạo quyết liệt nn kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam vẫn duy trì được đà phát triển và đạt kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 12,5%, GDP bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng; thu ngân sách đạt 2.313 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; một số dự án lớn đã được đầu tư, từng bước hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tăng nguồn thu ngân sách; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ; chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mnh mẽ, sâu rộng, đạt kết quả tích cực, nhất là giao thông nông thôn, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,83%, giải quyết việc làm mới cho trên 16.800 người; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống tội phạm và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48-CT/TW, số 21-CT/TW ca Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ. Công an tỉnh Hà Nam đã phát huy tt vai trò nòng ct trong công tác tham mưu và trực tiếp triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự nên tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy được kiềm chế; đã có nhiều mô hình, cách làm mới có hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm và phòng, chng tội phạm.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Đng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Hà Nam về những kết quả đạt được trong thi gian qua.

Tuy nhiên, Hà Nam cũng còn một số khó khăn, tồn tại, đó là: quy mô nền kinh tế còn nhỏ, cơ cấu kinh tế, năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế gần Thủ đô Hà Nội, Vùng kinh tế Nam đồng bằng sông Hồng, hạ tầng kinh tế, xã hội tuy được cải thiện nhưng vẫn còn bất cập; nguồn thu ngân sách còn thấp, nguồn lực đầu tư và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp tại một số địa bàn.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 mà Tỉnh đã đề ra, Tỉnh cần chỉ đạo thực hiện tt một số việc:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tập trung tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển.

Phát huy tối đa thế mạnh của Tỉnh là cửa ngõ Thủ đô; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tiếp tục phát huy kết quả và nhân rộng mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp như: nuôi lợn trên đệm lót sinh học, trồng nấm ăn, cây hàng hóa vụ đông...

2. Về công tác phòng chống tội phạm:

Thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội về phòng, chống tội phạm; khẩn trương kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, kiên quyết không để diễn ra tình trạng buông lỏng, thiếu trách nhiệm, bao che, bảo kê, tiếp tay cho tội phạm.

Tiếp tục mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm; kiên quyết, kiên trì tấn công, truy quét, không để hình thành các điểm nóng về tội phạm. Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các vụ án trọng điểm.

Chú trọng công tác phòng ngừa xã hội, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm với các Ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm và tuyên truyền phòng, chống tội phạm.

3. Về lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông: tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Kế hoạch của Tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phấn đấu là địa phương dẫn đầu cả nước về lĩnh vực này, giảm 10% các chỉ số về tai nạn giao thông so với năm 2012 và thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông 2013 là “Nâng cao tinh thn trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”.

4. Công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm:

Chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn mại dâm, chú trọng các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh. Tchức thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa, lập hồ sơ quản lý đối tượng có hành vi mua, bán dâm, có kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

Triển khai mở rộng chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, duy trì và nhân rộng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng trong hoạt động mại dâm”, hỗ trợ hoạt động “xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm”. Tăng cường huy động nguồn lực trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, nhất là nguồn xã hội hóa.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về bố trí vốn đầu tư đường gom đường sắt đoạn Phủ Lý - Cầu Họ: giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Tỉnh để xem xét, ưu tiên các công trình cấp bách (thường xảy ra tai nạn giao thông) làm trước để đảm bảo an toàn giao thông khu vực này; phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đề xuất phương án vốn để thực hiện.

2. Về bổ sung và ứng vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư hoàn thành dự án đường 495B: đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, phục vụ cứu hộ, cứu nạn và phòng chống bão lũ, thiên tai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và Vùng Nam đồng bằng sông Hng. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan rà soát (trong đó có đnghị của tỉnh Hà Nam), tổng hợp chung nhu cầu ứng trước kế hoạch vốn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về xây dựng trên địa bàn Tỉnh Trạm cấp cứu tai nạn giao thông: giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Y tế xem xét, xử lý cụ thể.

4. Về các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng cai nghiện bắt buộc, tự nguyện tại Trung tâm cai nghiện; chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính kịp thời nghiên cứu, đề xuất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Y tế, Lao động - TB&XH;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg, Cổng TTĐT; Các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, KGVX;
- Lưu: VT, V.III(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

thuộc tính Thông báo 203/TB-VPCP

Thông báo 203/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:203/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:31/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi