Thông báo 202/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 202/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HƯNG YÊN

 

 

Ngày 15 tháng 5 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm đã thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, kiểm tra công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và đại diện Bộ Công an. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh, sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012 và những tháng đầu năm 2013; tình hình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung, nhưng với sự nỗ lực cố gắng nên tỉnh Hưng Yên tiếp tục có bước phát triển và đạt kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,71%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng; thu ngân sách đạt trên 42.300 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; một số dự án lớn được đầu tư, từng bước hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tăng nguồn thu ngân sách. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,2%, giải quyết việc làm mới cho trên 1,8 vạn lao động.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và đã đạt kết quả nhất định, tệ nạn ma túy, mại dâm, dịch HIV/AIDS được kiềm chế, đẩy lùi, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Hưng Yên về những kết quả đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Hưng Yên vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, đó là: quy mô kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhất là vị trí gần Thủ đô Hà Nội và trong Vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Hồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, năng lực cạnh tranh còn hạn chế; hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được cải thiện nhưng vẫn còn bất cập. Tình hình các loại tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, ma túy, cờ bạc, mại dâm và tội phạm về trật tự xã hội còn tiềm ẩn và có chiều hướng gia tăng; còn xuất hiện một số băng nhóm tội phạm; việc khiếu kiện đông người ở khu Đô thị Văn Giang chưa được giải quyết dứt điểm.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 mà Tỉnh đã đề ra. Tỉnh cần thực hiện tốt một số việc:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ổn đnh kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế nguồn nhân lực và tỷ lệ lao động đã qua đào tạo cao để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; cải thiện mnh mẽ môi trường đầu tư của Tỉnh, nâng cao năng lực cnh tranh, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; cùng với phát triển kinh tế, chú trọng quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm. Quan tâm, làm tốt hơn nữa chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

2. Về công tác phòng chống tội phạm:

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội về phòng, chống tội phạm, nhất là thực hiện tốt các chỉ tiêu về công tác phòng, chống tội phạm do Quốc hội đề ra.

- Tăng cường chđạo, kiểm tra và tiếp tục mở các đợt cao điểm truy quét, trấn áp tội phạm, không để hình thành các điểm nóng; tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các vụ án trọng điểm.

- Chú trọng nắm tình hình để chủ động đối phó và làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, triển khai nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả tại cộng đồng dân cư, tổ chức ký cam kết tới từng hộ gia đình, từng đơn vị cơ sở không tham gia, bao che, dung túng cho các hoạt động tội phạm.

- Đối với vụ việc băng nhóm “xã hội đen” do Phạm Khắc Tú cầm đầu: Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, các cá nhân liên quan, đồng thời nhanh chóng điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật các đối tượng phạm tội trong băng nhóm “xã hội đen” do Phạm Khắc Tú cầm đầu.

- Đối với vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp tại huyện Văn Giang: Tập trung tuyên truyền, giải thích để nhân dân nhận thức đúng về ch trương, chính sách ca Đảng và Nhà nước, tránh khiếu kiện. Chỉ đạo nhà đầu tư giải quyết thỏa đáng quyn lợi của người dân theo đúng quy định của pháp luật có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

3. Về lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông: tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Kế hoạch của Tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, xử lý vi phạm, xóa bỏ các điểm đen; mục tiêu phn đấu giảm từ 5 - 10% các chỉ số về tai nạn giao thông so với năm 2012 và thực hiện tốt chủ đề Năm an toàn giao thông 2013 là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”.

4. Công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm: làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, chú trọng các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh. Tổ chức thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa, lập hồ sơ qun lý đối tượng có hành vi mua, bán dâm, có kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

Phát huy và làm tốt hơn nữa để nhân rộng mô hình thí điểm “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV trong phòng, chống mại dâm”.

Khẩn trương triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, duy trì và nhân rộng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng trong hoạt động mại dâm”, hỗ trợ hoạt động “xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm”.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về bổ sung nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để triển khai Dự án đường nối vi 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình; Dự án đê tả sông Luộc: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hp nhu cầu vốn và đề xuất phương án vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về lập dự án đầu tư đường gom hai bên quốc lộ 5 (đoạn km19 + 150 đến km33 + 720) và đường gom hai bên quốc lộ 39 (đoạn từ km00 đến km09) để đảm bảo an toàn giao thông: đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ giao thông vận tải, y ban An toàn giao thông Quốc gia xem xét, xử lý cụ thể.

3. Về bố trí vốn đầu tư Dự án nâng cấp đê tả sông Hồng và Dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 200: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hp chung nhu cầu bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án đang dở dang nhưng còn thiếu vốn (trong đó có đề nghị ca tỉnh Hưng Yên), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về Dự án thành phần "Phố Hiến Hạ" sử dụng nguồn vốn ODA của Ba Lan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết theo quy định.

5. Về việc nghiên cứu, xem xét về thẩm quyền chuyển mục đích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ: Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất xử lý chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về việc thực hiện ứng dụng công nghệ GPS và truyền thông không dây hệ thống thông tin đường sắt và cảnh báo đường ngang trên địa bàn Tỉnh: Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xem xét, x lý.

7. Về tăng cường đầu tư các chương trình tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, mở rộng đối tượng thụ hưởng: các Bộ Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế xem xét đề xuất chính sách xử lý chung cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về hỗ trợ kinh phí đầu tư hoàn thiện Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Tỉnh: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hỗ trợ kinh phí để Tỉnh hoàn thành Trung tâm và đưa vào khai thác sử dụng.

9. Về hoàn thiện văn bản pháp luật, các hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy cho phù hợp, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển NT, Lao động - Thương binh và XH, Công an, Tài nguyên và Môi trường;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, Cổng TTĐT;
- u: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

thuộc tính Thông báo 202/TB-VPCP

Thông báo 202/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:202/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:31/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi