Quyết định 53/2000/QĐ-UB-VX thành lập Qũy phòng chống ma túy thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 53/2000/QĐ-UB-VX

Quyết định 53/2000/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định tạm thời về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma túy Thành phố và quận - huyện
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:53/2000/QĐ-UB-VXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Phương Thảo
Ngày ban hành:02/10/2000Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự

tải Quyết định 53/2000/QĐ-UB-VX

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

__________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 53/2000/QĐ-UB-VX

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2000 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG CHỐNG MA TUÝ THÀNH PHỐ VÀ QUẬN - HUYỆN

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;

Căn cứ Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 1998 -2000 của quốc gia và của thành phố ;

Căn cứ Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý ;

Trong khi chờ các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn về quản lý, sử dụng Quỹ phòng chống ma túy ;

Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và ma tuý thành phố ;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này quy định tạm thời về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý thành phố và quận-huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp khi có hướng dẫn của các Bộ ngành có liên quan về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các Sở - ngành có liên quan, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và ma tuý thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận :  
-Như điều 3
- UBQG Phòng, chống AIDS và
phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
- Bộ Công an, Bộ Tài chính
- TT.TU, TT HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- UBMTTQ.TP và các Đoàn thể
- Các Sở Ngành thành phố
- UBND các quận-huyện
- Viện KSND/TP, Tòa án ND/TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPUB : các PVP, Tổ NC, VX
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2000 

 

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ THÀNH PHỐ VÀ QUẬN-HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số : /2000/QĐ-UB-VX ngày tháng năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

Điều 1. Thành lập Quỹ Phòng, chống ma tuý thành phố và Quỹ Phòng, chống ma tuý ở các quận-huyện để hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma tuý ; khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

Điều 2. Quỹ Phòng, chống ma tuý thành phố do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và ma tuý thành phố quản lý, điều hành.

Quỹ Phòng, chống ma tuý ở quận-huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, điều hành.

Điều 3. Quỹ Phòng, chống ma tuý được hình thành từ các nguồn sau :

3.1. Tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, tang vật (trừ ma tuý) phương tiện thu được từ các vụ án phạm tội về ma tuý sau khi bản án, quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật.

3.2. Các khoản tài trợ của cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước.

Điều 4. Phân chia và sử dụng Quỹ Phòng, chống ma tuý :

4.1. Phân chia số tiền thu được từ các vụ án về ma tuý :

a) Cấp thành phố :

- Trích 30% để hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án.

- Trích 60% cho Quỹ Phòng, chống ma tuý thành phố để hỗ trợ các hoạt động phòng chống ma tuý của thành phố.

- Trích 10% cho Quỹ Phòng, chống ma tuý Trung ương.

b) Cấp quận-huyện :

- Trích 30% để hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án.

- Trích 60% cho Quỹ Phòng, chống ma tuý quận-huyện.

- Trích 10% cho Quỹ Phòng, chống ma tuý thành phố.

4.2. Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 3.2 Điều 3 của quy định này được sử dụng như sau :

a) Trường hợp tài trợ có địa chỉ thì khoản tài trợ được chuyển theo địa chỉ mà cá nhân, tổ chức tài trợ chỉ định theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Đối với các khoản tài trợ khác, được chuyển về Quỹ Phòng, chống ma tuý thành phố để quản lý, sử dụng phục vụ cho công tác phòng chống ma tuý của thành phố.

Điều 5. Quỹ Phòng, chống ma tuý thành phố và quận-huyện được sử dụng vào các nội dung sau đây 5.1. Hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma tuý ; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ma tuý.

5.2. Hỗ trợ cho thân nhân những người bị hy sinh ; những người bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, tổ chức cai nghiện ma tuý.

5.3. Thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma tuý.

5.4. Hỗ trợ các hoạt động khác về phòng, chống ma tuý.

Điều 6. Quản lý nguồn thu của Quỹ Phòng, chống ma tuý thành phố và quận-huyện :

a) Nguồn thu từ các vụ án được đưa ra xét xử :

Sở Tài chính - Vật giá thành phố mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố, Phòng Tài chính-kế hoạch-Đầu tư quận-huyện mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước quận-huyện để tiếp nhận, theo dõi và quản lý toàn bộ số tiền từ các vụ án về ma tuý, gồm : tiền mặt (tiền Việt Nam, ngoại tệ quy ra), giá trị, tang - tài vật (trừ chất ma tuý), phương tiện do Hội đồng thanh lý tài sản thành phố hoặc quận-huyện bán thu được sau khi quyết định xử lý của Tòa án nhân thành phố hoặc quận-huyện có hiệu lực.

Sau khi trừ các chi phí hợp lý hợp lệ (vận chuyển, bốc xếp, kiểm kê, định giá, bán đấu giá v.v...), số tiền còn lại lập thủ tục trích như đã nêu tại Điều 4 quy định này và thực hiện chi theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc quận-huyện.

b) Nguồn thu từ các vụ xử lý hành chính về ma tuý : Sau khi quyết định xử lý hành chính có hiệu lực, căn cứ vào nguồn thu thực tế, thì thực hiện việc trích lập Quỹ phòng chống ma tuý của quận-huyện và thành phố như đã nêu tại Điều 4 quy định này.

c) Nguồn thu từ các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước :

- Các đơn vị, quận-huyện nhận được tài trợ thì nộp vào Quỹ Phòng, chống ma tuý của quận-huyện và báo cáo cho Sở Tài chính - Vật giá thành phố, Ban chỉ đạo Phòng chống ma tuý thành phố biết.

- Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo Phòng chống ma tuý thành phố nhận được tài trợ nộp vào Quỹ Phòng, chống ma tuý thành phố.

Điều 7. Quản lý chi tiêu Quỹ Phòng, chống ma tuý :

a) Sở Tài chính - Vật giá thành phố có trách nhiệm tổng hợp, quản lý Quỹ Phòng, chống ma tuý thành phố, thực hiện chi theo dự toán của đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

b) Phòng Tài chính-Kế hoạch-Đầu tư quận-huyện có trách nhiệm tổng hợp, quản lý Quỹ Phòng, chống ma tuý quận-huyện, thực hiện chi theo phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và theo các nội dung chi tại điều 5 quy định này.

c) Việc quyết toán được thực hiện theo đúng quy định về chế độ kế toán tài chính.

Điều 8. Chế độ báo cáo :

Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Sở Tài chính - Vật giá thành phố có trách nhiệm báo cáo tình hình thu chi Quỹ về Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và ma tuý thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố theo định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.

Điều 9. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sẽ được bổ sung, sửa đổi điều chỉnh cho phù hợp khi có hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi