Quyết định 3419/QĐ-UBND Thanh Hóa 2021 phương án quản lý, truy vết, cách ly phòng chống dịch COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3419/QĐ-UBND

Quyết định 3419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3419/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Minh Tuấn
Ngày ban hành:01/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe, COVID-19
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

________

Số: 3419/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 684-QĐ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 27/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về việc thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (có Phương án chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Tiểu ban an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly) tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện khẩn trương, kịp thời, có hiệu quả Phương án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;

- BCĐ phòng, chống dịch quốc gia (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ Y tế, Bộ Công an (để b/c);

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;

- Thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ;

- Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT,NN. (561.2021)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn

 

 

 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

PHƯƠNG ÁN

Bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

_______________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chủ động làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), quản lý công dân, kịp thời truy vết và tổ chức cách ly nghiêm túc các trường hợp liên quan đến dịch bệnh để phòng, ngừa, ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19.

2. Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, lực lượng, địa phương bảo đảm phòng, chống dịch; đồng thời, bảo đảm thông suốt trong lưu thông hàng hóa, phương tiện và đi lại của Nhân dân.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, chủ động dự báo và triển khai các giải pháp bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; giữ vững chủ quyền lãnh thổ; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

2. Làm tốt công tác quản lý di, biến động của công dân trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả công dân là người Thanh Hóa, công dân tỉnh ngoài lưu trú học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh, công dân Thanh Hóa từ các địa phương khác, đặc biệt là địa phương có dịch trở về tỉnh; nắm, quản lý chặt chẽ người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn tỉnh, chủ động phát hiện người nước ngoài, công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Thanh Hóa; quản lý, kiểm soát người và phương tiện tỉnh ngoài, nước ngoài đi qua tỉnh.

3. Triển khai thần tốc công tác điều tra, truy vết người mắc bệnh, người có liên quan đến người mắc bệnh, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh để khoanh vùng, xử lý kịp thời không để bùng phát, lây lan dịch bệnh.

4. Thực hiện nghiêm túc việc cách ly tập trung, cách ly tại gia đình đối với các trường hợp mắc bệnh và liên quan đến người mắc bệnh, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm, mất ANTT trong các khu cách ly và khu dân cư.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và địa phương liên quan vận hành hoạt động của các chốt kiểm soát liên ngành được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên các tuyến giao thông trọng yếu, huyết mạch, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lẩn trốn, xâm nhập vào địa bàn tỉnh không thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài tại địa phương, người từ địa phương khác và người từ vùng dịch về địa phương theo đúng phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người ” để theo dõi, giám sát và phối hợp áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và người nước ngoài, công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Thanh Hóa nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch từ bên ngoài.

- Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai và tham mưu triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, tung tin xuyên tạc, kích động, nhất là trên không gian mạng, các loại tội phạm lợi dụng hoạt động trong tình hình dịch bệnh (lừa đảo qua mạng, trộm cắp, làm giả giấy tờ lưu thông, chống người thi hành công vụ...), tăng cường phòng cháy, chữa cháy trong các khu, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân; không để các loại tội phạm, phần tử xấu, hoạt động gây phức tạp ANTT.

- Phối hợp với các ngành triển khai thực hiện tốt công tác truy vết thần tốc trên địa bàn tỉnh các trường hợp tiếp xúc gần hoặc liên quan đến các nguồn nhiễm Covid-19; phối hợp bố trí lực lượng bảo đảm ANTT tại các khu vực cách ly, phong tỏa nhằm thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả nhất, không để lây lan ra cộng đồng.

- Phối hợp các ngành làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cho cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng, chống dịch của tỉnh, nhất là việc thực hiện khai báo y tế khi đi về từ địa phương khác. Tích cực giám sát, phát hiện và tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép, xâm nhập trái phép từ các tỉnh, thành phố mà chưa thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thanh Hóa.

2. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thần tốc công tác truy vết đối với người mắc bệnh, người có liên quan đến người mắc bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hướng dẫn các quy trình thực hiện biện pháp y tế, đặc biệt là cách ly đối với các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 hoặc trở về từ vùng dịch. Nâng cao năng lực xét nghiệm bao gồm cả test nhanh tầm soát và xét nghiệm RT-PCR để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.

- Huy động đầy đủ cán bộ, phương tiện, thiết bị y tế tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành, các khung quản lý khu cách ly trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thanh Hóa và Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thị xã, thành phố vận hành có hiệu quả hoạt động của các khung quản lý khu cách ly thành lập theo thẩm quyền của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng Quân sự cấp huyện, cấp xã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chuyên môn cùng cấp vận hành có hiệu quả các khung quản lý khu cách ly do cấp huyện, cấp xã thành lập; phối hợp quản lý, giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình trong các trường hợp cấp thiết theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cùng cấp.

- Chỉ đạo lực lượng Quân sự cấp huyện, cấp xã phân công lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành do UBND cấp huyện, cấp xã thành lập.

- Phối hợp với lực lượng Công an trong việc tuần tra, kiểm soát việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong trường hợp toàn tỉnh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, xử lý, cưỡng chế các trường hợp không tuân thủ, không chấp hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thanh Hóa và Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Thực hiện nghiêm công tác giám sát, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại các cửa khẩu trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn (kể cả các đường mòn, lối mở) và tuyến biển.

- Phối hợp tham gia công tác truy vết người mắc bệnh, người có liên quan đến người mắc bệnh tại các tuyến biên giới với tỉnh Hủa Phăn và tuyến biển; phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các khung quản lý khu cách ly.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thanh Hóa và Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự.

5. Sở Giao thông Vận tải

- Xây dựng phương án phân luồng giao thông, điều hành hoạt động vận tải phục vụ công tác phòng, chống dịch.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code; phân công lực lượng tham gia phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh tại các chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh, phối hợp thu hồi giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code vi phạm quy định về phòng, chống dịch như: đi không đúng hành trình quy định; dừng đỗ để 6 giao nhận hàng hóa, nghỉ ngơi tại các địa điểm không đúng đăng ký; chở người trái phép từ vùng dịch về,...

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thanh Hóa.

6. Sở Thông tin và truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cấp huyện thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của hệ thống chính trị; hướng dẫn các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc, an toàn mạng lưới, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng; chú ý công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19.

8. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh để phòng, chống lây lan dịch bệnh; hỗ trợ cơ quan lãnh sự các nước thực hiện công tác bảo hộ công dân khi xuất hiện trường hợp người nước ngoài nhiễm bệnh, chết do dịch bệnh đúng quy định, không để xảy ra sơ suất, ảnh hưởng đến ANTT và quan hệ đối ngoại của tỉnh.

9. Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Tiếp tục phân công Đoàn viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành của tỉnh.

- Huy động lực lượng Đoàn viên ở cơ sở tham gia các chốt liên ngành cấp huyện, cấp xã thành lập; tham gia hoạt động truy vết người mắc bệnh, người liên quan đến người mắc bệnh khi có yêu cầu.

10. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn; triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp công tác, huy động các lực lượng chủ công, nòng cốt ở cơ sở (Y tế, Công an, Quân sự, Tổ An ninh trật tự, An ninh xã hội, Tổ giám sát cộng đồng,...) phối hợp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT, quản lý công dân, truy vết và cách ly theo đúng quy định.

- Phối hợp với các sở, ngành là thành viên của Tiểu ban An ninh, trật tự thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác bảo đảm ANTT, quản lý công dân, truy vết và cách ly theo yêu cầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung của Phương án này, các ngành, địa phương xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để huy động lực lượng, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Các sở, ngành, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, thị xã, thành phố chủ động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thuộc ngành mình, cấp mình triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công. Tiểu ban sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác triển khai, thực hiện tại các địa phương, đơn vị.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

Các ngành thành viên thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về Tiểu ban An ninh, trật tự, cụ thể như sau:

a) Thời gian gửi

- Phương án, Kế hoạch thực hiện gửi chậm nhất trong ngày 06/9/2021.

- Báo cáo kết quả thực hiện hằng tuần, gửi vào thứ 5 của tuần làm báo cáo; kết quả hằng tháng, gửi vào ngày 20 của tháng làm báo cáo.

- Khi phát sinh tình huống phức tạp, các ngành, địa phương gọi điện thoại cho đồng chí Trưởng Tiểu ban và đồng thời gửi văn bản về Tiểu ban (qua Phòng Tham mưu, Công an tỉnh).

b) Phương thức gửi

- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh gửi văn bản trực tiếp về Tiểu ban (qua Phòng Tham mưu, Công an tỉnh, điện thoại 069.2889.386); Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thị xã, thành phố thông qua Công an cấp huyện để gửi bằng đường Cơ yếu Công an tỉnh.

- Tiểu ban thành lập nhóm zalo nội bộ để phục vụ công tác (các nội dung thông tin không thuộc danh mục tài liệu bí mật Nhà nước, các sở, ngành, đoàn thể có thể trao đổi qua zalo).

4. Đề nghị các thành viên Tiểu ban và các sở, ngành, đoàn thể có liên quan gửi số điện thoại di động liên lạc của cá nhân và cán bộ của đơn vị mình (số điện thoại sử dụng zalo) về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) trước ngày 06/9/2021 để đấu mối, trao đổi công việc.

Mọi tình hình có liên quan, các đơn vị báo cáo kịp thời về Tiểu ban (qua Công an tỉnh - Phòng Tham mưu) để chỉ đạo./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 437/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Kế hoạch 437/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi