Quyết định 22/2020/QĐ-UBND Bắc Kạn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

________

Số: 22/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định sau:

1. Quyết định số 1230/2004/QĐ-UBND ngày 15/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và trưởng thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Quyết định số 2039/2004/QĐ-UBND ngày 12/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và trưởng thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

3. Quyết định số 1042/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung bản “Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và trưởng thôn, bản, tổ dân phố trong tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông” ban hành kèm theo Quyết định số 1230/2004/QĐ-UBND ngày 15/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
Gửi bản điện tử (gửi bản giấy các đơn vị không sử dụng TDoffice)
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục kiểm tra VBQPPL- BTP;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh;
- LĐVP;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 22/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 22/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 23/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự , Giao thông
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực