Quyết định 1948/QĐ-UBND 2021 TP HCM Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1948/QĐ-UBND

Quyết định 1948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1948/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Hoan
Ngày ban hành:27/05/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
______________

Số: 1948/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải của người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 4 năm 2006;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29 tháng 3 năm 2011;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm ngày 14 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm;

Căn cứ Báo cáo số 26/BC-LĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 14606/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trục Thành ủy TPHCM;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TPHCM;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN TPHCM;
- VPTU và các Ban của Thành ủy TPHCM;
- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM;
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm TPHCM;
- Chi cục PCTNXH;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng VX, TH, NCPC;
- Lưu: VT, (VX-HC) TV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội, thực trạng tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH

Trong 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng tệ nạn mại dâm hoạt động nơi công cộng hoặc biến tướng trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đồng thời thực hiện tuyên truyền phòng, chống mại dâm và thực hiện các mô hình can thiệp giảm hại, nhờ đó tệ nạn mại dâm và việc lây nhiễm HIV/AIDS qua đường tình dục được kéo giảm một cách rõ rệt, tình hình an ninh chính trị được giữ vững và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo số liệu thống kê hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có trên 25.000 lao động nữ làm việc tại 8.674 cơ sở kinh doanh dịch vụ và ước tính có khoảng 2.500 người nghi vấn hoạt động mại dâm; có 20 điểm, tụ điểm, tuyến đường thuộc thành phố Thủ Đức và 10 quận, huyện (gồm 26 phường, xã, thị trấn) có phát sinh tệ nạn mại dâm nơi công cộng. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn, do đây là hoạt động rất khó kiểm soát bởi tính phức tạp, di biến động, tinh vi và trá hình của nó vẫn còn diễn biến khó lường, ngoài số đối tượng hoạt động mại dâm theo phương thức cũ như đường dây mại dâm hoạt động theo hình thức “gái gọi”, mại dâm đứng đường đón khách, hoạt động mại dâm trong các khu dân cư, các đối tượng tổ chức hoạt động mại dâm trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm”,... cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, đối tượng tổ chức mại dâm đã lợi dụng hình thành các đường dây môi giới theo hình thức “gái gọi” thông qua mạng Internet, sử dụng các trang website,... hoặc thông qua ứng dụng trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, Wechat,... hay các cơ sở kinh doanh dịch vụ (spa, massage) trá hình hoạt động mại dâm đồng tính nam, các đường dây sextour có tính quốc tế vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, do đó các đơn vị chức năng rất khó khăn trong công tác đấu tranh, truy quét, triệt phá.

Trước thực trạng tệ nạn mại dâm nêu trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, nâng cao hiệu quả chính sách, mô hình dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

II. QUAN ĐIỂM - MỤC TIÊU

1. Quan điểm

1.1. Mại dâm là vấn đề xã hội hết sức phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân và an ninh trật tự, an toàn xã hội, an sinh xã hội. Do vậy, công tác phòng, chống mại dâm cần tập trung thực hiện các giải pháp xã hội, ưu tiên các biện pháp phòng ngừa kết hợp với xây dựng các thiết chế văn hóa ở cộng đồng; tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, giáo dục lối sống cho người dân, đặc biệt đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Đồng thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm.

1.2. Phòng, chống mại dâm là nhiệm vụ mang tính chất liên ngành; do vậy, cần phải có sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp, tham gia của các tổ chức xã hội, người dân.

1.3. Phòng, chống mại dâm phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo và tôn trọng quyền con người, chú trọng đến vấn đề giới, chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế khác. Tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, các nước có chung biên giới trong việc phòng ngừa, đấu tranh chống xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người vì mục đích mại dâm.

1.4. Đảm bảo đầu tư các nguồn lực cho công tác phòng, chống mại dâm phù hợp với khả năng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chủ động bố trí nguồn lực cho hoạt động phòng, chống mại dâm tại địa phương.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Tăng cường các hoạt động phòng, chống mại dâm nhằm giảm số người tham gia hoạt động mua bán dâm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo sự bình đẳng, chú trọng các hỗ trợ xã hội, thúc đẩy việc đảm bảo quyền tiếp cận và sử dụng các dịch vụ an sinh xã hội, tạo cơ hội để người bán dâm thay đổi hành vi, hòa nhập cộng đồng một cách bền vững; đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- 100% thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, internet,... nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống mại dâm, giảm sự kỳ thị và phân biệt đối với người bán dâm.

- 100% cấp ủy đảng, chính quyền được quán triệt, phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm.

- 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và Đội công tác xã hội tình nguyện được tập huấn, nâng cao năng lực về tiếp cận, truyền thông và tổ chức điều hành, phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm.

- 100% thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội.

- 100% thành phố Thủ Đức và các quận, huyện kiện toàn Lực lượng Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.

- Tổ chức kiểm tra 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ít nhất 80% các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được phát hiện phải xử lý theo quy định; giải quyết, xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm đạt từ 90% trở lên.

- 100% số người bán dâm có nhu cầu được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội phù hợp; đồng thời duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình thí điểm về công tác hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm hòa nhập cộng đồng, người bán dâm tham gia mô hình được giới thiệu, chuyển gửi, tiếp cận với các dịch vụ về tư vấn pháp lý - tâm lý, chăm sóc sức khỏe, dạy văn hóa, dạy nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ vay vốn gắn với các chương trình an sinh xã hội của địa phương, giúp cho họ ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng

- Người bán dâm, nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm.

- Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm và khiêu dâm, kích dục.

- Các gia đình nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm.

- Các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm.

2. Phạm vi: Các hoạt động của Chương trình phòng, chống mại dâm được thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 - 2025.

IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mại dâm cho các tầng lớp Nhân dân trong xã hội, tập trung vào đối tượng có nguy cơ cao như: học sinh, sinh viên, lao động chưa có việc làm, người lao động nhập cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất,... đặc biệt là nhóm lao động di cư, tìm việc làm nơi khác và nhân viên tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức về tác hại của tệ nạn mại dâm và việc lây nhiễm HIV/AIDS; gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Gia đình văn hóa” kết hợp với phong trào “Xây dựng phường, xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”.

- Xây dựng bộ công cụ truyền thông, các chuyên trang, chuyên mục, các tiểu phẩm, ký sự, bài viết và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về tình hình tệ nạn mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS trên các phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội, internet; đa dạng các hình thức truyền thông tại cộng đồng thông qua các hội thảo, buổi thảo luận nhóm, nói chuyện chuyên đề,... chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động tuyên truyền mang tính tương tác cao để cung cấp thông tin cho những người lao động tại địa phương (chú trọng đến nhóm có nhu cầu di cư, tìm việc làm tại nơi khác) nhằm đảm bảo việc di cư lao động an toàn, phù hợp với khả năng, điều kiện của họ trong cuộc sống.

- Xây dựng bộ công cụ truyền thông, tài liệu tập huấn về phòng, chống mại dâm, nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn cho các đối tượng trong xã hội (sách mỏng, tờ rơi, tranh áp phích, sổ tay cho tuyên truyền viên, cẩm nang hướng dẫn sinh hoạt các chuyên đề, sổ tay các nguyên tắc và kỹ năng làm việc với người bán dâm, lịch kết hợp sổ tay giới thiệu các đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội trên địa bàn, móc khóa, quạt, áo mưa, các phóng sự, phim,..

- Tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, tình nguyện viên, cộng tác viên các cấp; hỗ trợ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng về phòng, chống mại dâm.

2. Thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở

- Tổ chức rà soát, đánh giá về nhóm người có nguy cơ cao (lĩnh vực giải trí, văn hóa nghệ thuật, các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để phát sinh tệ nạn mại dâm, thanh niên chưa có nghề nghiệp, chưa có việc làm, học đường,...) để hướng mục tiêu của các chương trình an sinh xã hội, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình tuyên truyền, truyền thông tại địa phương đến các nhóm đối tượng này.

- Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng, chống mại dâm; huy động mọi nguồn lực và sự tham gia của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng vào các hoạt động phòng, chống mại dâm; lồng ghép các hoạt động phòng, chống mại dâm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo sinh kế, hỗ trợ giảm tác hại và các hỗ trợ khác cho người bán dâm hòa nhập cộng đồng.

3. Giải pháp hỗ trợ, giảm tác hại, phòng, chống bạo lực trong phòng, chống mại dâm

- Đánh giá các mô hình thí điểm về hỗ trợ người bán dâm; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thí điểm có hiệu quả theo hướng hỗ trợ trao quyền, tăng cường sự tham gia của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan của người bán dâm.

- Triển khai thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng và cơ sở trợ giúp xã hội, điều kiện, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ hỗ trợ; phối hợp với các cơ sở, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm.

- Tổ chức các khóa đào tạo, lớp tập huấn nâng cao năng lực về quy trình hỗ trợ giảm tác hại, hòa nhập cộng đồng và gói dịch vụ hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp và cán bộ trực tiếp tham gia cung cấp, hỗ trợ dịch vụ cho người bán dâm.

- Xây dựng chương trình tiếp cận, truyền thông cho đối tượng là người bán dâm đang hoạt động tại nơi công cộng và tại cơ sở kinh doanh dịch vụ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm làm thay đổi hành vi của người vi phạm.

- Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện bố trí nguồn lực để tổ chức hệ thống dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người bán dâm.

4. Giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm

4.1. Tăng cường hoạt động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm

- Tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm, tình hình tội phạm liên quan đến mại dâm, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm làm cơ sở xây dựng dữ liệu, thiết lập hệ thống thông tin quản lý về tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý.

- Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” nhằm kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý triệt để các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật không lành mạnh; chú ý xây dựng các loại hình hoạt động văn hóa lành mạnh dưới nhiều hình thức như: tổ chức các điểm sáng văn hóa, các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí lành mạnh ở các ấp, khu phố; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Gia đình văn hóa” tại địa phương.

- Kiện toàn Lực lượng Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, liên ngành trong tổ chức và hoạt động.

- Xây dựng đường dây nóng tố giác tội phạm về mại dâm, tổ chức thu thập, tiếp nhận, xác minh các nguồn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động mại dâm.

- Xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 178 các cấp. Tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Đội Kiểm tra liên ngành của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện với các phường, xã, thị trấn về công tác kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm.

- Tiến hành điều tra cơ bản, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tập trung vào các tuyến đường, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn tội phạm liên quan mại dâm; tổ chức điều tra, đấu tranh, triệt phá các vụ án có tổ chức phạm tội liên quan đến tệ nạn mại dâm, giải cứu nạn nhân bị mua bán. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến mại dâm từ cấp cơ sở.

- Quản lý chặt chẽ các điều kiện thành lập và hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động này để tổ chức hoạt động mại dâm.

- Đối với thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn có tụ điểm, tuyến đường phát sinh tệ nạn mại dâm nơi công cộng, đặc biệt là địa bàn giáp ranh tiến hành ký kết liên tịch tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng bằng các biện pháp phối hợp bố trí chốt chặn, kiểm tra, tổ chức tuần tra chung của các lực lượng và tiến hành họp giao ban định kỳ để trao đổi thông tin về tình hình tội phạm tệ nạn xã hội; đồng thời đánh giá kết quả phối hợp đấu tranh chuyển hóa địa bàn, tụ điểm và đề xuất các giải pháp phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

4.2. Truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến mại dâm

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm nhân dân trong công tác kiểm sát, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm. Thực hiện hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm.

- Xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án về mại dâm; phối hợp lựa chọn các vụ án điểm để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xét xử và tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm.

5. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm

- Tiếp tục rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, phòng, chống tệ nạn xã hội, y tế, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,... từ đó tập hợp kiến nghị, đề xuất đến các đơn vị có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh, thay thế các quy định không còn phù hợp, ban hành mới những văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về phòng, chống mại dâm.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp của các đơn vị có liên quan trong việc cấp, thu hồi giấy phép và quản lý hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

- Xây dựng cơ chế phối hợp các đơn vị chức năng trong hoạt động kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội)

Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao dễ sa vào tệ nạn mại dâm.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm hoạt động tại nơi công cộng và tại cơ sở kinh doanh dịch vụ để làm cơ sở tham mưu đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để tệ nạn mại dâm phát sinh tràn lan trên địa bàn dân cư.

- Củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội (Đoàn 2) theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22 năm 6 tháng 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước và chất lượng hoạt động của lực lượng Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình thí điểm hiện có và lồng ghép xây dựng mô hình để cung cấp các dịch vụ về tư vấn pháp lý - tâm lý, chăm sóc sức khỏe, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, hỗ trợ vay vốn, học nghề và giới thiệu việc làm thông qua chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình tín dụng ưu đãi bằng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm trợ giúp cho người bán dâm từng bước thay đổi hành vi, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

- Chủ động đề xuất các đơn vị có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm chưa phù hợp với đặc điểm, tình hình tệ nạn mại dâm mới phát sinh hiện nay.

2. Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra, triệt phá các tổ chức phạm tội liên quan đến mại dâm; đồng thời chú trọng các loại tội phạm mua bán người vì mục đích mại dâm và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn tội phạm liên quan đến mại dâm từ cấp cơ sở.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội, lập hồ sơ truy tố các đối tượng sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ngăn chặn và xử lý các hoạt động môi giới mại dâm sử dụng công nghệ cao, tăng cường quản lý các trang web, diễn đàn trên mạng xã hội, siết chặt nội dung các website quảng cáo, môi giới mại dâm trá hình.

- Tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định về quản lý an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý địa bàn và xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống mại dâm.

3. Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng thực hiện hoạt động phòng, chống mại dâm gắn với phòng, chống tội phạm ma túy và mua bán người ở khu vực biên giới. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, vùng biển, đặc biệt khu vực cửa khẩu, cảng biển để kịp thời ngăn chặn hoạt động mại dâm, mua bán người qua biên giới nhằm mục đích mại dâm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng bộ tài liệu tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các hoạt động vi phạm liên quan đến lĩnh vực văn hóa, phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng cho lực lượng Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội các cấp.

- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành văn hóa, thể thao; công tác Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (Đoàn 1); chú trọng công tác phối hợp giữa các lực lượng Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trong công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi mại dâm, khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy; lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện nay.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Sở Du lịch

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị có liên quan chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch, vui chơi, giải trí nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo, đài Thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tiểu phẩm, ký sự, bài viết và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về tình hình tệ nạn mại dâm, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cũng như việc cung cấp thông tin cho những người lao động tại địa phương (chú trọng đến nhóm có nhu cầu di cư, tìm việc làm tại nơi khác) nhằm đảm bảo việc di cư lao động an toàn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền các nội dung qua hệ thống thông tin cơ sở bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ mạng thông tin, viễn thông, ngăn chặn các trang mạng có nội dung xấu và độc hại.

7. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống mại dâm cho phù hợp với công tác phòng, chống mại dâm trong thời gian tới.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nghiên cứu xây dựng và lồng ghép các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, HIV/AIDS và mua bán người trong học đường bằng nhiều hình thức, nội dung và phương pháp phù hợp gắn với nội dung giáo dục công dân, sinh hoạt ngoại khóa để giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống, lối sống lành mạnh, không vi phạm tệ nạn xã hội, có ý thức bảo vệ và tránh xa tệ nạn mại dâm.

- Tăng cường biện pháp kiểm tra, quản lý để kịp thời ngăn chặn tệ nạn mại dâm, ma túy xâm nhập trong học sinh, sinh viên nhất là ở một số trường học nằm trên địa bàn phức tạp dễ xảy ra việc dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng trái phép chất ma túy, cần sa, shisha,...

9. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các biện pháp can thiệp giảm hại về HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm, chỉ đạo khám bệnh định kỳ đối với nhân viên của các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương tiếp tục duy trì hoạt động các mô hình thí điểm; tạo điều kiện cho người bán dâm được tiếp cận các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chương trình điều trị Methadone cho người bán dâm có sử dụng ma túy.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống mại dâm và tăng cường công tác hậu kiểm tra sau khi cấp phép kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, khiêu dâm, kích dục về chức năng, quy mô hoạt động kinh doanh, việc thực hiện báo cáo định kỳ của cơ sở kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và nhất là tình trạng cấp giấy phép mới đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ liên tục có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội.

11. Sở Công Thương

Tăng cường kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các thương nhân tổ chức thực hiện khuyến mại không đúng quy định; kinh doanh rượu, thuốc lá không đúng quy định.

12. Sở Tài chính

Phối hợp với các sở - ngành và các đơn vị có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

13. Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai các chương trình cho vay vốn ưu đãi đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV/AIDS, người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm theo quy định.

14. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất, bổ sung lực lượng cán bộ chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng, đảm bảo về chế độ, chính sách và gắn trách nhiệm đối với cán bộ được phân công để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

15. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Tăng cường hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự để giải quyết đối với các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm có yếu tố nước ngoài, đảm bảo có căn cứ pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong xét xử các vụ án mại dâm và nhanh chóng đưa ra xét xử các vụ án về tội phạm mại dâm có tổ chức, các vụ án liên quan đến mua bán người vì mục đích mại dâm, vụ án liên quan đến trẻ em bị bóc lột tình dục, trẻ em bán dâm, buôn bán trẻ em vì mục đích mại dâm, hành vi tổ chức, môi giới, bảo kê, sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm và các hành vi biến tướng, trá hình khiêu dâm, kích dục, vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

- Tham gia nghiên cứu, đóng góp hoàn thiện các chế tài xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

- Phối hợp với các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn mại dâm.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho thẩm phán, hội thẩm nhân dân trong công tác truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm.

16. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngành Kiểm sát phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường chỉ đạo kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi có tố giác, tin báo về tội phạm mại dâm, kiểm sát việc giải quyết để xử lý kịp thời, tránh bỏ lọt tội phạm và không làm oan, sai; kiểm sát chặt chẽ việc điều tra và đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án mại dâm.

- Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; chủ động để ra biện pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án mại dâm. Thông qua kiểm sát các vụ án mại dâm, tập trung phát hiện các vi phạm, sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước để kiến nghị với các ngành chức năng về công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn mại dâm.

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và truy quét tệ nạn mại dâm. Đồng thời, tăng cường hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự để giải quyết đối với các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm có yếu tố nước ngoài, đảm bảo có căn cứ pháp luật.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, Tòa án trong chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mại dâm. Phối hợp tốt với Tòa án trong việc nhanh chóng đưa ra xét xử nghiêm khắc các vụ án về tội phạm mại dâm có tổ chức, các vụ án liên quan đến trẻ em bị bóc lột tình dục, trẻ em bán dâm, buôn bán trẻ em vì mục đích mại dâm, hành vi tổ chức, môi giới, bảo kê, sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm và các hành vi biến tướng, trá hình khiêu dâm, kích dục, vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

- Tham gia nghiên cứu, đóng góp hoàn thiện các chế tài xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

- Phối hợp với các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn mại dâm. Tổng kết, đánh giá kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án liên quan đến tệ nạn mại dâm xảy ra trên Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2021 - 2025.

17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp với phong trào “Xây dựng phường, xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”, thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của các đơn vị kinh doanh ngành nghề “nhạy cảm”; đồng thời phát động phong trào và vận động Nhân dân phát hiện, báo tin cho đơn vị chức năng tại địa bàn dân cư có biện pháp phối hợp tuyên truyền, giáo dục và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm tệ nạn xã hội.

- Tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho các tầng lớp Nhân dân, xây dựng các mô hình hiệu quả trong cộng đồng dân cư về phòng, chống ma túy, mại dâm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện giám sát hoạt động quản lý Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị chuyên môn.

18. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông cho các hội viên, phụ nữ, nhất là số phụ nữ đang làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nữ công nhân sinh sống tại các nhà trọ, phụ nữ nhập cư có hoàn cảnh khó khăn và người có nguy cơ cao dễ sa vào tệ nạn mại dâm.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và các mô hình, câu lạc bộ do Hội tổ chức, qua đó hỗ trợ tư vấn pháp lý - tâm lý, chăm sóc sức khỏe, can thiệp dự phòng lây truyền HIV/AIDS, tạo điều kiện vay vốn, học nghề, giới thiệu việc làm để ổn định cuộc sống.

19. Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên trong công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp thanh niên trong phong trào đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trong lứa tuổi thanh niên nhằm góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, văn minh, nghĩa tình.

20. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Phối hợp với các sở - ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thông một cách thường xuyên, liên tục trong nữ công nhân lao động, nam thanh niên làm các công việc phải xa gia đình nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, nhất là nữ công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp gắn với việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội của chính quyền địa phương; đồng thời vận động công nhân và người lao động chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mại dâm và các quy định pháp luật khác có liên quan.

21. Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh

Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm, tố giác những hiện tượng mại dâm ở nơi công cộng hoặc tại cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” trên địa bàn ở từng khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân; đồng thời vận động Nhân dân và con em hội viên cựu chiến binh gương mẫu không tham gia vào mại dâm, góp phần xây dựng hình ảnh người cựu chiến binh mẫu mực, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, ấp văn hóa nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong giai đoạn mới của đất nước.

22. Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Vận động nông dân tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mại dâm, lên án tố giác tệ nạn mại dâm, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.

- Nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ nông dân nuôi dạy con tốt, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ về kinh nghiệm sản xuất và vay vốn cho những người sau cai đã hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.

23. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn

- Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm theo chiều sâu, đi vào từng nhóm đối tượng, địa bàn, khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân; trong đó tập trung các hoạt động truyền thông hướng đến thay đổi hành vi của người vi phạm là người mại dâm; đồng thời tích cực đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Gia đình văn hóa” gắn với công tác “Xây dựng phường, xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”.

- Chú trọng nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm, xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nếu để xảy ra tệ nạn mại dâm kéo dài trên địa bàn quản lý mà không có biện pháp xử lý triệt để; đồng thời đưa kết quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm vào Chương trình, Nghị quyết của địa phương để làm tiêu chí bình xét thi đua, đánh giá hàng năm của tập thể, đơn vị.

- Tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng tình hình mại dâm, tội phạm liên quan đến mại dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm để xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý; đồng thời đề ra các giải pháp đấu tranh, chuyển hóa địa bàn, tụ điểm đạt hiệu quả.

- Kiện toàn Đội, Tổ Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra đối với một số ngành nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để phát sinh tệ nạn mại dâm, khiêu dâm, kích dục và kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm có liên quan.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả việc thực hiện ký bản cam kết của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ đối với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về việc không để tệ nạn mại dâm xảy ra tại nơi kinh doanh; thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm.

- Chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm, khu vực, tuyến đường và đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọng điểm; tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm để xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập hệ thống thông tin quản lý về tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý và lập kế hoạch kiểm tra, xử lý. Các địa phương có địa bàn giáp ranh tiến hành ký kết liên tịch tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Tổ chức xây dựng mô hình can thiệp, giảm tác hại để tiếp cận truyền thông trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có nguy cơ cao và người bán dâm được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chương trình điều trị Methadone cho người bán dâm có sử dụng ma túy, chương trình 100% bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, chương trình giảm nghèo, chương trình tín dụng ưu đãi bằng các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ vay vốn, học nghề, giới thiệu việc làm và tạo điều kiện cho họ cơ hội hoàn lương thay đổi công việc, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.

- Chủ động lập dự toán bố trí kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025, từ các nguồn:

1. Nguồn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nguồn tài trợ, huy động của các cá nhân, tổ chức (nếu có).

3. Riêng Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện hàng năm chủ động lập dự toán kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống mại dâm gửi Sở Tài chính phân bổ theo nguồn ngân sách Nhà nước.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn triển khai tổ chức, thực hiện nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, số 153 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh) để theo dõi, tổng hợp.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ tổng hợp tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch để báo cáo Chính phủ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi