Quyết định 1496/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------

Số: 1496/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN);

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng GDQP-AN thành phố Hà Nội đã thuyên chuyển công tác;

Xét đề nghị của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Chánh văn phòng UBND Thành phố,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Thành phố (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các Ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đức Hậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm nhiệm ủy viên Hội đồng thay thế Ông Lê Hiền Vân, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- Ông Kiều Việt Đức, Hiệu trưởng Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm nhiệm ủy viên Hội đồng thay thế Ông Trịnh Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- Ông Lý Văn Giao, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố đảm nhiệm ủy viên Hội đồng thay thế Ông Đỗ Đình Hồng Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

- Mời Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Bí Thư Thành đoàn Hà Nội tham gia ủy viên Hội đồng thay thế Ông Doãn Trung Tuấn, đã chuyển công tác khác.

Điều 2. Bổ sung Ông Nguyễn Đức Hậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm nhiệm ủy viên Ban Thường trực Hội đồng thay thế Ông Lê Hiền Vân, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Điều 3. Các Ông, bà có tên tại Điều 1, 2 nêu trên, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng GDQP-AN thành phố Hà Nội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã và các Ông, bà có tên ở điều 1, 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- TT Hội đồng GDQP-AN TW (để báo cáo);
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Như điều 4;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể TP;
- Trường Quân sự BTL Thủ đô;
- Trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội;
- Trường Đại học sư phạm Hà Nội II;
- Đại học quốc gia Hà Nội;
- UBND Quận, Huyện, Thị xã;
- Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND TP;
- NC, TH;
- Lưu: VT,  NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

 

thuộc tính Quyết định 1496/QĐ-UBND

Quyết định 1496/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1496/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành:02/04/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự , Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi