Quyết định 1066/QĐ-UBND 2009 Hà Nội cán bộ bán chuyên trách làm công tác phòng chống ma túy

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
-------
Số: 1066/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2009

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỊNH XUẤT CÁN BỘ BÁN CHUYÊN TRÁCH LÀM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM CẤP QUẬN, HUYỆN VÀ ĐỊNH XUẤT THƯỜNG TRỰC THAM MƯU, GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM CẤP XÃ
------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/12/2002;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 57/2008/TTLT-BTC-BCA ngày 25/6/2008 của Bộ Tài chính – Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy;
Căn cứ Quyết định số 6002/QĐ-UBND ngày 15/10/2001 về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán sự chuyên trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phòng Lao động thương binh xã hội các quận, huyện;
Căn cứ Quyết định 1469/QĐ-UBND ngày 05/3/2002 về việc cho phép áp dụng bổ sung một số chế độ, định mức chi tiêu từ nguồn kinh phí chương trình phòng, chống ma túy của Thành phố Hà Nội;
Theo đề nghị của Liên ngành Lao động Thương binh xã hội, Công an thành phố, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố tại Tờ trình số: 195/TTr-LN ngày 19/02/2009,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Quy định chế độ định xuất cán bộ bán chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp quận, huyện và định xuất thường trực tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp xã, cụ thể như sau:
1. Duy trì và triển khai trên địa bàn 29 quận, huyện, thành phố trực thuộc 01 định xuất cán bộ kiêm nhiệm, bán chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thuộc phòng Lao động Thương binh Xã hội (gọi tắt là cán sự quận, huyện).
2. Duy trì và triển khai trên địa bàn 577 phường, xã, thị trấn, mỗi đơn vị 01 định xuất thường trực tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp xã (Ban chỉ đạo cấp xã).
Giao Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn lựa chọn 01 người có năng lực, trình độ, sức khỏe làm thường trực, tham mưu, giúp việc về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của xã, phường, thị trấn và giao cho Ban chỉ đạo cấp xã điều hành.
Điều 2. Định mức và kinh phí phụ cấp:
1. Định mức:
- Phụ cấp cán sự quận, huyện: 210.000đ/người/tháng
- Phụ cấp thường trực, tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo cấp xã: 240.000đ/người/tháng.
2. Kinh phí trên được bố trí từ nguồn kinh phí Chương trình phòng, chống ma túy hàng năm của Thành phố. Các quận, huyện, thành phố trực thuộc phường, xã, thị trấn cân đối ngân sách hỗ trợ thêm.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Chủ tịch UBND quận, huyện, thành phố trực thuộc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.
2. Giao Công an Thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan, hướng dẫn triển khai quyết định này.
Điều 4. Quyết định này thay thế quyết định: 6002/QĐ-UB ngày 15/10/2001, quyết định 1469/QĐ-UBND ngày 05/3/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở: Lao động Thương binh Xã hội, Công an Thành phố, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c PCT UBND TP Hoàng Mạnh Hiển,
- VPTTCMT – Bộ Công an;
- Thành viên BCĐ PC AIDS, CPTNMT, MD;
 - PVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- Các Phòng LĐCSXH, KT, TH;
- Lưu VT, Sơn (LĐCSXH)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 1066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ định xuất cán bộ bán chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp quận, huyện và định xuất thường trực tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp xã
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1066/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Văn Bình
Ngày ban hành: 04/03/2009 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực