Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND Bắc Kạn sửa trách nhiệm ATGT của Chủ tịch UBND các cấp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND

Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung bản “Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ban hành kèm theo Quyết định 1230/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc KạnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1042/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Chí Trung
Ngày ban hành:18/05/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hành chính, Giao thông

tải Quyết định 1042/2009/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

Số: 1042/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 5 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢN “QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP, THỦ TRƯỞNG CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ TRƯỞNG THÔN, BẢN, TỔ TRƯỞNG TỔ DÂN PHỐ TRONG TỈNH VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1230/2004/QĐ-UB NGÀY 15/7/2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ Thông tư số 22/2007/TT-BCA(C11) ngày 12/10/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc thông báo đến nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập của người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 26/6/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn;

Căn cứ Quyết định số 1230/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành bản “Quy định trách nhiệm của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại văn bản số 1270/TTr-CAT(PC26) ngày 5/5/2009,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều bản “Quy định trách nhiệm của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” ban hành kèm theo Quyết định số 1230/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông bị các cơ quan chức năng lập biên bản khi đến giải quyết phải có giấy giới thiệu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị, trường học (nếu là công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang). Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn chỉ cấp giấy giới thiệu cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn không phải là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang cư trú tại địa phương.

Công dân có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông hoặc gây tai nạn giao thông do lỗi chủ quan, sau khi thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan chức năng sẽ được thông báo việc vi phạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo về cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người vi phạm cư trú, công tác, học tập để phối hợp giáo dục, quản lý.

Các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn khi tiếp nhận thông báo của các cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm điểm, giáo dục và xử lý theo quy định đối với người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và theo dõi, tổng hợp.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Thôn, bản, tổ dân phố có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông và gây ra tai nạn giao thông do lỗi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tăng thì hạ mức thi đua của thôn, bản, tổ dân phố đó.

Gia đình nào có người vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông hoặc gây ra tai nạn giao do vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông thì không xem xét tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá” và các danh hiệu thi đua của đoàn viên, hội viên.

Lập sổ theo dõi công dân thuộc thôn, bản, tổ phố mình phụ trách có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông bị cơ quan chức năng thông báo, vào ngày 20 hàng tháng tập hợp danh sách và kết quả kiểm điểm, giáo dục, xử lý cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (triển khai đến Trưởng các thôn, bản, tổ dân phố) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi