Kế hoạch 367/KH-UBND Đắk Nông 2024 triển khai NĐ 50/2024/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 367/KH-UBND

Kế hoạch 367/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện Nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk NôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:367/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Văn Chiến
Ngày ban hành:06/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 367/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 06 tháng 6 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024

của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

________________________

Thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là Nghị định số 50/2024/NĐ-CP). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt sâu rộng, nghiêm túc Nghị định số 50/2024/NĐ-CP nhằm giúp các cấp, các ngành; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh hiểu, nắm vững nội dung của Nghị định số 50/2024/NĐ-CP để thực hiện.

2. Xác định rõ nội dung, cách thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

3. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 50/2024/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Việc triển khai thi hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị; bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành các nội dung và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 50/2024/NĐ-CP, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được quy định tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP biết, thực hiện; đồng thời, nắm và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước về PCCC để thực hiện.

2. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định số 50/2024/NĐ-CP đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC

3. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và trách nhiệm của các cấp, các ngành theo đúng quy định Nghị định số 50/2024/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn tỉnh.

4. Nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy cho phù hợp với thực tiễn.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC và CNCH).

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP đến cán bộ chủ chốt các cơ quan chuyên môn cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; nhất là việc tổ chức quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn, cơ sở được giao quản lý về PCCC

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn công tác PCCC theo quy định mới tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP

- Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 50/2024/NĐ-CP đến cán bộ, chiến sĩ thực hiện chức năng quản lý nhà nước PCCC của Công an các đơn vị, địa phương; thực hiện phân cấp và tổ chức quản lý nhà nước về PCCC theo đúng quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan niêm yết công khai các thủ tục hành chính về PCCC quy định mới tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy.

3. Sở Tư pháp

Phối hợp với Công an tỉnh rà soát những vướng mắc, bất cập trong thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cho các tổ chức và Nhân dân.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Căn cứ các quy định hiện hành và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách cho công tác phòng cháy, chữa cháy; trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo phân cấp ngân sách hiện hành.

5. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; trong đó, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP; quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng dự án công trình phải tuân theo các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; việc lập đồ án quy hoạch, hồ sơ thiết kế xây dựng dự án, công trình theo quy định tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP phải do đơn vị có đủ điều kiện theo quy định thực hiện và phải được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng và thực hiện hiệu quả phương án, kế hoạch huy động các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

7. Các Sở, Ban, ngành có liên quan

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP đến cán bộ chủ chốt các cơ quan chuyên môn của cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã để nắm và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo quy định; nhất là đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, trách nhiệm quản lý về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở được giao quản lý tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP. Thời gian hoàn thành trước Quý III/2024,

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quy định về phòng cháy, chữa cháy, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy ở địa phương; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đúng quy định về trách nhiệm được quy định tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Công an tỉnh để được hướng dẫn hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm và đột xuất, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Ln).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Chiến

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi