Kế hoạch 360/KH-BYT 2023 phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 360/KH-BYT

Kế hoạch 360/KH-BYT của Bộ Y tế về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:360/KH-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:16/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 360/KH-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-BCĐ138/CP ngày 18/01/2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 và Kế hoạch số 28/KH-BCĐ138/CP ngày 24/01/2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023; Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) và phòng, chống mua bán người (PCMBN) năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chiến lược, chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác PCTP và PCMBN trong các cơ sở y tế; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành Y tế tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở y tế, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở y tế trực thuộc Bộ, Ngành và hệ thống y tế tư nhân (sau đây gọi tắt là các cơ sở y tế) trong công tác PCTP, PCMBN trong các cơ sở y tế; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với việc thực hiện chuyên môn y tế.

3. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn không để tội phạm hoạt động lộng hành, giảm tội phạm so với năm 2022, bảo vệ tối đa tính mạng, sức khỏe cho nhân viên y tế và người bệnh, người nhà người bệnh.

4. Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý của Ngành Y tế và toàn xã hội nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các loại tội phạm. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về PCTP, PCMBN, góp phần làm giảm các nguy cơ, đẩy lùi tội phạm và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.

5. Bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến các loại tội phạm trong các cơ sở y tế được tiếp nhận, phân loại để chuyển đến cơ quan chức năng để xử lý, phối hợp xử lý.

6. Quá trình thực hiện phải tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách quyết liệt, thiết thực, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 để tạo thế đồng bộ, hiệu quả, triệt để trong đấu tranh PCTP, PCMBN, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các cơ sở y tế, diễn biến của tình hình dịch Covid- 19, đồng thời chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh.

II. NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, thực hiện

1.1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với việc triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030, nhất là các phương án, kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm trong và sau dịch Covid-19; Kế hoạch số 26/KH-BCĐ138/CP ngày 18/01/2023 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 và Kế hoạch số 28/KH-BCĐ138/CP ngày 24/01/2023 về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP gắn với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về công tác PCTP, PCMBN.

1.2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp tốt với Chính quyền sở tại, Công an các địa phương để làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự tại từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT ngày 26/9/2013 giữa Bộ Y tế và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật trong lĩnh vực y tế và Quy chế phối hợp số 36/KCB-CSQLHC ngày 28/01/2019 giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

1.3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cơ quan Bộ, các cơ sở y tế; tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCTP, PCMBN; tham gia góp ý xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhất là liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, đảm bảo áp dụng pháp luật thống nhất trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử các vụ án về trộm cắp, lừa đảo, mua bán người; tham gia góp ý xây dựng án lệ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ tịch, đăng ký kết hôn, cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, cho, hiến bộ phận cơ thể người... tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ cho công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm mua, bán người và trợ giúp cho các nạn nhân bị mua bán.

1.4. Tiếp tục triển khai các kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề đã được xây dựng trong Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2023 và tăng cường kiểm tra công tác PCTP, PCMBN tại các đơn vị trong Ngành Y tế, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

1.5. Phối hợp cùng các Bộ, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm soát thực phẩm giả, hàng nhái, hàng xách tay, thương mại điện tử, hàng lậu, trên thị trường; xử lý cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng giả, tội phạm về an toàn thực phẩm. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia năm 2023.

1.6. Tăng cường sự quan hệ hợp tác quốc tế, tham gia các hội thảo về công tác PCTP, PCMBN, tội phạm ma túy và học tập các mô hình cai nghiện có hiệu quả của các nước trên thế giới để áp dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

2. Phân công thực hiện

2.1. Đối với các cơ sở y tế

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến tất cả công chức, viên chức, nhân viên y tế, học viên, sinh viên Ngành Y tế, người bệnh, người nhà người bệnh về nâng cao cảnh giác, đề phòng với các loại tội phạm, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội, phát huy tinh thần phòng, chống dịch bệnh, chung tay đẩy lùi tội phạm, nạn mua bán người, mua bán máu, nội tạng cơ thể người, trọng tâm là các hoạt động sau:

a) Thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTP, PCMBN phù hợp với đặc điểm, tình hình tại từng cơ sở y tế; tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; kết quả công tác PCTP, PCMBN của lực lượng chức năng; tuyên truyền cách thức nhận biết, các biện pháp phòng ngừa tội phạm và nạn mua bán người; có bộ phận trực điện thoại đường dây nóng 24/24, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa kịp thời và tích cực tham gia của mọi người trong các cơ sở y tế vào công tác đấu tranh PCTP, PCMBN.

b) Chủ động phối hợp với Chính quyền, Công an địa phương tăng cường phổ biến, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác phát hiện các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong các cơ sở y tế. Tăng cường phối hợp có hiệu quả với cơ quan Công an các cấp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm trong các cơ sở y tế, đặc biệt chú trọng tại các cơ sở y tế thường xuyên bị quá tải và các cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT ngày 26/9/2013 giữa Bộ Y tế và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật trong lĩnh vực y tế và Quy chế phối hợp số 36/KCB-CSQLHC ngày 28/01/2019 giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

c) Tiếp tục phối hợp với cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong hỗ trợ y tế cho nạn nhân bị mua bán theo quy định tại Điều 45 Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng bền vững và phòng ngừa nguy cơ bị mua bán trở lại.

d) Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác PCTP, PCMBN với Đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam khi được yêu cầu.

e) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, lực lượng bảo vệ làm công tác về PCTP, PCMBN; công tác phòng ngừa, phát hiện, phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý tội phạm, nạn mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán, trong đó tập trung vào các cơ sở y tế có nhiều người bệnh, người nhà người bệnh, các cơ sở y tế có khoa Sản, khoa Nhi, khoa Ngoại, những nơi dễ phát sinh tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người, mua bán máu, mua bán bộ phận cơ thể người.

f) Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP, PCMBN và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hội nhập với cộng đồng.

2.2. Văn phòng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương - Bộ Y tế và các cơ quan báo, đài, hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền PCTP, PCMBN; xây dựng các tư liệu, tài liệu, video clip, truyền tải thông điệp PCTP, PCMBN trên các trang thông tin; tăng cường ứng dụng các trang mạng xã hội có nhiều người sử dụng và theo dõi để tuyên truyền; phối hợp với các cơ sở y tế đưa nội dung tuyên truyền PCTP, PCMBN vào định hướng tuyên truyền tại các hội nghị giao ban, tổng kết, sơ kết hằng tháng, quý, năm đến từng người lao động, học viên, sinh viên trong Ngành Y tế.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức các hoạt động về PCTP, PCMBN trong dự toán chi thường xuyên của các cơ sở y tế và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ sở y tế: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ nội dung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 26/KH-BCĐ138/CP ngày 18/01/2023 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 cùng Kế hoạch số 28/KH-BCĐ138/CP ngày 24/01/2023 về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP và nội dung Kế hoạch này xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động PCTP, PCMBN năm 2023 trước ngày 20/03/2023;

Định kỳ quý (trước ngày 15/3 và 15/9), 06 tháng (trước ngày 15/6) và năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (qua Thanh tra Bộ) để Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP (bản điện tử file word và pdf gửi vào thư điện tử: vanphong138byt@gmail.com).

2. Văn phòng Bộ: chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến ở cấp Bộ; Thủ trưởng các cơ sở y tế có trách nhiệm quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình về nội dung Kế hoạch PCTP, PCMBN năm 2023 của Bộ Y tế./.

Nơi nhận:
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo 138/CP (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công an (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế (để thực hiện);
- Các cơ sở y tế (để thực hiện);
- Lưu: VT; TTrB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi