Kế hoạch 35/KH-UBND Cần Thơ 2024 tổng kết 10 năm công tác Công an

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 35/KH-UBND

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần ThơSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:35/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Trần Việt Trường
Ngày ban hành:22/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________

Số: 35/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 

 

K HOẠCH

Tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP
ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần
chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

_______________________

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-BCA-V05 ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Bộ Công an v việc tng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định s 06/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động qun chúng bảo vệ an ninh quc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (viết tắt là Nghị định số 06/2014/NĐ-CP).

Nhằm đánh giá kết quả 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) thành phố cần Thơ xây dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2014 - 2024. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá toàn diện, đúng thực trạng việc triển khai, thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP; những kết quả đạt được, tồn tại khó khăn, vướng mắc, bất cập, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an thực hiện biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia (viết tắt là ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (viết tắt là TTATXH) trong tình hình hiện nay.

2. Qua tổng kết để tổ chức, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP.

3. Tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực hiệu quả và tiến hành từ cơ sở.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

Tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2014 - 2024 cần tập trung đánh giá những nội dung cơ bản sau:

1. Đánh giá công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP: Hình thức, nội dung triển khai, tổ chức quán triệt của Công an đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công.

2. Kết quả thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP

a) Công tác Công an tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP; kết quả tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về áp dụng biện pháp vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (viết tắt là ANTT);

b) Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nguyên tắc, nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm và bảo đảm điều kiện áp dụng biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; phân công, phân cấp trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong áp dụng biện pháp vận động quần chúng. Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ ANTT; huy động, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANTT;

c) Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm tham gia công tác bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (viết tắt là ANTQ);

d) Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, thành lập và hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Các biện pháp tổ chức hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;

đ) Công tác phối hợp với Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và các tổ chức quần chúng xã hội, nghề nghiệp khác để triển khai các công tác phối hợp liên ngành nhằm vận động cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ ANTT;

e) Công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các mặt công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTT, thi đua hằng năm về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

3. Nhận xét, đánh giá những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng biện pháp vận động quần chúng trong công tác bảo vệ ANTT. Ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP; những kiến nghị và đề xuất của đơn vị, địa phương.

4. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện biện pháp vận động quần chúng theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn trong công tác Công an thời gian tới để phát huy vai trò nền tảng, cơ bản trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

III. PHƯƠNG PHÁP TỐNG KẾT

1. Cấp xã

a) UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, giai đoạn 2014 - 2024 bằng văn bản, báo cáo gửi về UBND cấp huyện;

b) Thời gian tổng kết: Hoàn thành trước ngày 08 tháng 3 năm 2024.

2. Cấp huyện

a) UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, tùy tình hình cụ thể để tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, giai đoạn 2014 -2024;

b) Thời gian tổng kết: Hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2024.

3. Cấp thành phố

a) Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, giai đoạn 2014 - 2024;

b) Thời gian tổng kết: Dự kiến cuối tháng 3 năm 2024.

IV.  HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố lựa chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, giai đoạn 2014 - 2024 đề nghị Bộ Công an, UBND thành phố, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Bộ Công an khen thưởng. Đồng thời, hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Công an, UBND thành phố, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Bộ Công an khen thưởng theo quy định.

2. Ngoài các hình thức khen thưởng của Bộ Công an, UBND thành phố, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố và Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét tặng "Giấy khen" của Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND cấp huyện cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP vào dịp tổng kết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công an thành phố tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch, báo cáo tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2014 - 2024; xây dựng chương trình và các nội dung phục vụ tổ chức Hội nghị tổng kết cấp thành phố. Theo dõi, hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị tổng kết theo kế hoạch đề ra; đồng thời, báo cáo về Bộ Công an theo thời gian quy định.

2. Căn cứ Kế hoạch này, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình và gửi báo cáo về Công an thành phố (qua Phòng Tham mưu) trước ngày 20 tháng 3 năm 2024 để tổng hợp xây dựng báo cáo tổng kết cấp thành phố.

Trên đây là Kế hoạch tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2014 - 2024./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Công an (Cục XDPT);

- CT, PCT UBND TP;

- Công an thành phố;

- Ban Thi đua – Khen thưởng TP;

- UBND quận, huyện;

- UBND xã, phường, thị trấn;

- VP UBND TP (3E);

- Lưu: VT,M.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Trần Việt Trường

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi