Kế hoạch 140/KH-UBND Hà Nội 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg phòng cháy, chữa cháy

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 140/KH-UBND

Kế hoạch 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:140/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:09/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

Số: 140/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

___________

 

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 99/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Quyết định 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định số 630/QĐ-TTg). Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, tạo sự chuyển biến trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

b) Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác PCCC và CNCH được nêu tại Điều 2 Nghị quyết 99/2019/QH14 và Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17/10/2019 của Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 99/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Quyết định 630/QĐ-TTg, ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

b) Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phân công. Phân công, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của các ngành, các cấp, đơn vị địa phương; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, đơn vị địa phương, cơ sở trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

c) Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phát sinh, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

d) Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo đúng lộ trình đề ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC và CNCH

a) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND Thành phố về thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô.

b) Rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù trên địa bàn Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về đảm bảo an toàn PCCC phù hợp đối với từng loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn PCCC.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở, người dân trong công tác PCCC và CNCH.

b) Các đơn vị chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan báo, đài xây dựng tin bài, phóng sự hướng dẫn các biện pháp PCCC và biện pháp thoát nạn khi có sự cố xảy ra phát trên các phương tiện thông tin truyền thông.

3. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH

a) Phối hợp Bộ Công an triển khai thực hiện thí điểm “Giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”.

b) Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH với phương châm “bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành.

c) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan tổ chức liên quan đến công tác PCCC và CNCH.

d) Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về PCCC tại các khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng..; giải quyết chế độ chính sách kịp thời thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh, thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

e) Vận động khuyến khích, người dân người dân tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

f) Kiện toàn ban chỉ đạo PCCC và CNCH tại địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương.

4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án PCCC

a) Tiếp tục thực hiện, lập quy hoạch hạ tầng về PCCC giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển - xã hội đã ban hành để đảm bảo yêu cầu về PCCC.

b) Rà soát, sửa đổi và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố; xây dựng kế hoạch, giải pháp PCCC nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu trung tâm thương mại tập trung đông người, có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên gia, liên cơ quan, liên khu vực trong đảm bảo an toàn PCCC.

c) Rà soát, nghiên cứu xây dựng Kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

d) Khi phê duyệt các chiến lược ngành, lĩnh vực phải xem xét tới các yếu tố đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra về PCCC

a) Kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế và cấp phép xây dựng; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; tổ chức thẩm duyệt nghiệm thu về PCCC, cấp phép hoạt động đúng quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thẩm định, nghiệm thu xây dựng, cấp phép hoạt động gắn với công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình.

b) Thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm; có biện pháp đôn đốc, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong sử dụng điện; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những người có liên quan; tăng cường hướng dẫn người đứng đầu cơ quan tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông tự kiểm tra an toàn PCCC và an toàn trong sử dụng điện trong phạm vi quản lý.

6. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của lực lượng PCCC

a) Bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở, doanh trại, trung tâm huấn luyện cho các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo hướng ưu tiên vị trí, địa điểm phù hợp với yêu cầu công tác PCCC và CNCH.

b) Xây dựng phương án chữa cháy và CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; hàng năm tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia ở quy mô cấp Thành phố.

7. Bảo đảm ngân sách cho hoạt động PCCC

a) Tham mưu HĐND Thành phố ban hành theo thẩm quyền mức chi ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH; mức chi hỗ trợ thường xuyên cho các đội trưởng, đội phó đội dân phòng.

b) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ sở quản lý trực tiếp đội PCCC cơ sở, chuyên ngành thực hiện mức hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó các đội này.

c) Đầu tư, mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng PCCC tại chỗ theo quy định của Luật PCCC. Phấn đấu năm 2025, đảm bảo đủ phương tiện cho lực lượng PCCC tại chỗ hoạt động, hiệu quả chất lượng.

d) Hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện PCCC và CNCH, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách Thành phố.

8. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC: Nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC và CNCH tại Thành phố. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

9. Mở rộng quan hệ quốc tế về phòng cháy, chữa cháy: Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn về PCCC và CNCH.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an thành phố Hà Nội

a) Là cơ quan thường trực, tham mưu UBND Thành phố tổ chức thực hiện các quy định về PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố. Thường xuyên phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về công tác PCCC và CNCH. Chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 05/2017/HĐND, ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố (hoàn thành trước quý III/2020).

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở, người dân, kịp thời biểu dương người tốt việc tốt trong công tác PCCC và CNCH; công khai các dự án, công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và nhân dân cùng tham gia giám sát (thực hiện thường xuyên).

c) Xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH sâu, rộng với phương châm “bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành; Nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng dân phòng phù hợp với đặc điểm, tình hình của Thủ đô (thực hiện thường xuyên).

d) Xây dựng, tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, CNCH để chủ động giải quyết, xử lý hiệu quả các vụ cháy, nổ lớn, phức tạp có thể xảy ra. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện hiệp đồng sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, sự cố thảm họa, cứu nạn, cứu hộ cần huy động nhiều lực lượng tham gia.

Tham mưu UBND thành phố hàng năm tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng phương tiện tham gia (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Chỉ huy các đơn vị huy động lực lượng phương tiện cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ nghiêm trọng (thực hiện khi có cháy, nổ, sự cố xảy ra).

f) Thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC; có biện pháp đôn đốc, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong sử dụng điện. Tăng cường hướng dẫn người đứng đầu cơ quan tổ chức, cơ sở, chủ rừng, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông tự kiểm tra an toàn PCCC và an toàn trong sử dụng điện trong phạm vi quản lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

g) Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn Thành phố (thực hiện thường xuyên).

h) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính nghiên cứu đề xuất HĐND, UBND thành phố báo cáo Chính phủ, Bộ ngành các giải pháp tăng cường và ưu tiên nguồn tài chính cho các hoạt động PCCC và CNCH từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

i) Tổng hợp, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các Kế hoạch hàng năm trên địa bàn Thành phố để báo cáo Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố (thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu).

2. Sở Công thương

a) Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu, hóa chất trong phạm vi quản lý (thực hiện thường xuyên).

b) Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về sử dụng điện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện (hoàn thành trước quý IV năm 2021).

c) Phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã rà soát, nghiên cứu, đề xuất di dời các kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về PCCC (hoàn thành trước Quý IV năm 2021).

d) Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý đối với cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các loại hình cơ sở thuộc ngành lĩnh vực phụ trách như: Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; cơ sở sản xuất thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (hoàn thành trước Quý IV/2020).

3. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã siết chặt công tác quản lý về trật tự xây dựng; xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh sách những cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa, cơ sở kinh doanh, dịch vụ,... xây dựng sai phép, không phép, xây dựng trên đất lấn chiếm, đất nông, lâm, ngư nghiệp, hành lang bảo vệ đê, bảo vệ lưới điện, bảo vệ rừng,... báo cáo, đề xuất UBND Thành phố biện pháp xử lý dứt điểm các tồn tại (thực hiện thường xuyên).

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, phối hợp với Công an Thành phố trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với công trình chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; chấm dứt tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH (thực hiện thường xuyên).

c) Phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, các sở, ngành liên quan để tham mưu UBND Thành phố về giải pháp khắc phục những tồn tại trong đầu tư xây dựng liên quan đến PCCC. Chủ trì tham mưu UBND Thành phố về giải pháp khắc phục đối với nhà chung cư, tập thể cũ (thực hiện xong trước quý IV năm 2021).

d) Nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý, giám sát việc lắp đặt hệ thống thiết bị điện phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định của pháp luật (thực hiện từ năm 2020 đến năm tiếp theo).

e) Chủ trì, theo dõi việc xây dựng, lắp đặt và kiểm tra, rà soát tổ chức duy tu, sửa chữa kịp thời thường xuyên hệ thống trụ nước chữa cháy, các bể chứa, hố thu, bến lấy nước đảm bảo đáp ứng yêu cầu cấp nước chữa cháy quy định; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lắp đặt hệ thống trụ nước chữa cháy giai đoạn 2018-2020; trong năm 2020, hoàn thành việc lắp đặt thêm 1.500 trụ nước trên các tuyến phố theo dự án đã duyệt (hoàn thành trong năm 2020).

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Tập trung công tác quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng, cơ sở phục vụ công tác PCCC và CNCH như: Giao thông, nguồn nước cho chữa cháy, mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp, hệ thống thông tin, quản lý quy hoạch về PCCC và CNCH... (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Căn cứ các đề án, chủ trương và định hướng phát triển của Thành phố, xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển lực lượng PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH cho từng giai đoạn. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn để báo cáo Thành phố đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Tham mưu UBND thành phố không quyết định chủ trương đầu tư mới đối với các nhà đầu tư chưa khắc phục xong các vi phạm về PCCC tại các dự án cũ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

6. Sở Tài chính

a) Chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất HĐND Thành phố, UBND Thành phố báo cáo Chính phủ, Bộ, ngành các giải pháp tăng cường và ưu tiên nguồn tài chính cho các hoạt động PCCC và CNCH từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành theo thẩm quyền mức chi ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH; mức chi hỗ trợ thường xuyên cho các đội trưởng, đội phó đội dân phòng (thực hiện ngay từ năm 2020).

c) Bảo đảm kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên cho công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô theo dự toán đăng ký hàng năm. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Tham mưu Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị bảo dưỡng, sửa chữa hiện đại hóa phương tiện PCCC và CNCH, cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật phòng cháy và chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

7. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo cơ quan báo đài của Thành phố kịp thời đăng tải những thông tin về tấm gương dũng cảm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô, quần chúng nhân dân trong công tác PCCC và CNCH, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân (thực hiện thường xuyên).

b) Hướng dẫn Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của thành phố, hệ thống phát thanh của các quận, huyện, thị xã dành thời lượng tuyên truyền phổ biến, pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy. Phối hợp với Công an Thành phố chủ trì họp báo và thông cáo báo chí về tình hình cháy nổ xảy ra trên địa bàn Thủ đô (thực hiện thường xuyên).

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Công an Thành phố xây dựng tài liệu, giáo trình, bài giảng, nội dung giáo dục về PCCC và CNCH để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm trong cơ sở giáo dục hợp với từng cấp học. Đảm bảo mục tiêu trong năm 2020, 100% học sinh, sinh viên các khối đều được tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH (hoàn thành trong năm 2020).

9. Sở Y tế

Định kỳ hàng năm, tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng y tế cho cán bộ, chiến sỹ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, chú trọng kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân. Hỗ trợ Công an Thành phố trong công tác cứu thương khi xảy ra cháy, nổ, CNCH hoặc tổ chức thực tập PACC, PA CNCH (thực hiện thường xuyên).

10. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành rà soát hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp với đặc thù của địa phương.

b) Đẩy mạnh xã hội hóa trong nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH đáp ứng nhu cầu hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ và các giải pháp khoa học - công nghệ tiên tiến liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ việc sản xuất lắp ráp trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực PCCC và CNCH rừng giai đoạn 2014 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1983/QĐ-TTg, ngày 28/10/2014.

b) Thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan đến công tác PCCC tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường phương tiện thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH rừng của lực lượng kiểm lâm (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng, chống cháy rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH đến cán bộ, công nhân, viên chức (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Phát huy công tác phối hợp liên ngành, nhất là công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH rừng; xử lý nghiêm các vi phạm; xây dựng phương án, kế hoạch huy động các lực lượng trên địa bàn trong công tác PCCC và CNCH rừng, kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

12. Các Sở, ngành khác thuộc UBND Thành phố

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Quốc Hội, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã ban hành trong thời gian vừa qua. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Công an Thành phố, các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện đảm bảo theo tiến độ đề ra (thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao).

b) Thủ trưởng các đơn vị thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC và CNCH; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH; đưa công tác phổ biến giáo dục, pháp luật về PCCC và CNCH vào sinh hoạt thường xuyên và định kỳ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

13. Các cơ quan thông tin truyền thông, báo, đài Hà Nội

Củng cố nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH. Tăng thời lượng phát thanh truyền hình, bài viết để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; chú trọng xây dựng chuyên mục “An toàn phòng cháy, chữa cháy”; đưa các tin bài, khuyến cáo, cảnh báo an toàn, kỹ năng xử lý các tình huống đặc biệt là kỹ năng thoát nạn và sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu và tình hình cháy nổ trên địa bàn Thủ đô (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

14. Thanh tra Thành phố

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy theo chức năng nhiệm vụ được giao (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

15. UBND quận, huyện, thị xã

Tổ chức thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH, chịu trách nhiệm khi để cháy, nổ xảy ra trên địa bàn quản lý và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Quốc Hội, chương trình, kế hoạch, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về công tác PCCC và CNCH. Tăng cường chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn.

Tổ chức rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù trên địa bàn để báo cáo UBND Thành phố nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về đảm bảo an toàn PCCC và CNCH phù hợp với tình hình thực tế Thủ đô (hoàn thành trong năm 2022).

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật về PCCC và CNCH đến cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân; Tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH (thực hiện thường xuyên).

Tăng cường xây dựng tin bài phóng sự, hướng dẫn các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố xảy ra; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức an toàn PCCC tới các hộ gia đình, người lao động... (thực hiện thường xuyên).

c) Xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC sâu, rộng với phương châm “bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành; Nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng dân phòng phù hợp với đặc điểm, tình hình của Thủ đô (thực hiện thường xuyên).

Nghiên cứu, báo cáo UBND Thành phố triển khai thực hiện thí điểm “Giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” (bắt đầu triển khai từ Quý I/2021).

d) Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về PCCC tại các khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng..; giải quyết chế độ chính sách kịp thời thỏa đáng đúng quy định đối với người bị thương, hy sinh, thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH. Kiện toàn ban chỉ đạo PCCC và CNCH tại địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tập trung quyết liệt khắc phục những tồn tại hạn chế, yếu kém trong công tác PCCC, những sơ hở vướng mắc dẫn đến tồn tại các vi phạm. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra để xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị và cá nhân; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về PCCC trên địa bàn quản lý theo quy định (thực hiện thường xuyên).

f) Tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng trên địa bàn; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế và cấp phép xây dựng; kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình (thực hiện thường xuyên).

g) Thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm; có biện pháp đôn đốc, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong sử dụng điện; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những người có liên quan; tăng cường hướng dẫn người đứng đầu cơ quan tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông tự kiểm tra an toàn PCCC và an toàn trong sử dụng điện trong phạm vi quản lý (thực hiện thường xuyên).

Phối hợp các cơ quan chức năng khác công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy tại đại phương trên các phương tiện thông tin truyền thông (thực hiện thường xuyên).

h) Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm đảm bảo cho công tác PCCC và CNCH tại địa phương. Quan tâm hỗ trợ đầu tư kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện PCCC và CNCH (thực hiện thường xuyên).

Ưu tiên bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện PCCC và CNCH phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ như: bình chữa cháy, máy bơm chữa cháy khiêng tay, dụng cụ chữa cháy thô sơ... (thực hiện ngay và báo cáo kết quả thực hiện trước quý IV/2020).

i) Thường xuyên nâng cao số lượng, chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn Thành phố (thực hiện thường xuyên).

k) Khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC tại địa phương. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg.

2. Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tổ chức xây dựng Kế hoạch thực hiện, gửi về UBND Thành phố (qua phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Thành phố) trước ngày 10/7/2020. Định kỳ sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Thành phố) trước ngày 25/8 hàng năm (mốc số liệu báo cáo tính đến ngày 14/8) để tập hợp, báo cáo.

3. Giao Công an Thành phố là cơ quan thường trực phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của đơn vị báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- UBMTTQ TP và các đoàn thể CT-XH;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cổng TTĐT Thành phố;
- VPUB TP: PCVP Võ Tuấn Anh, NC, TBKT, KT, ĐT;
- Lưu: VT, NC(Quang Sơn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 437/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Kế hoạch 437/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Hành chính

Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 1863/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn Thành phố

Kế hoạch 128/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 1863/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn Thành phố

An ninh trật tự, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi