Kế hoạch 132/KH-UBND Hà Nội 2024 thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 14/2/2024

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 132/KH-UBND

Kế hoạch 132/KH-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội triển khai thực hiện Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 14/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lương tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:132/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:02/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số: 132/KH-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

_____________

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

1.2. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo hoạt động hiệu quả; phát huy vai trò tích cực trong công tác phối hợp với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở.

1.3. Đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, kinh phí và các điều kiện khác cho việc triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Luật.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới; trọng tâm là các nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

2. Kịp thời tham mưu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

3. Kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng, cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo hoạt động hiệu quả góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

4. Phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

5. Rà soát, bố trí địa điểm, nơi làm việc; trang bị công cụ, phương tiện làm việc và các điều kiện đảm bảo hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

6. Kịp thời phát hiện, đề xuất giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

7. Định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an Thành phố

- Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát, kiện toàn, duy trì hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, Đội trưởng, Đội phó dân phòng.

- Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với các phòng, ban chức năng cùng cấp tham mưu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn bố trí nơi làm việc, sinh hoạt của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiện toàn về cơ cấu tổ chức, số lượng các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên của các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

- Báo cáo đề xuất Bộ Công an trang cấp các trang thiết bị, phương tiện công cụ hỗ trợ phục vụ công tác đảm bảo hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc thẩm quyền của Thành phố.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố để thống nhất nhận thức về chủ trương, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Chủ trì phối hợp với các Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết “Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, số lượng thành viên; mức chi bảo đảm hoạt động và một số chế độ chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội; mức hỗ trợ thôi việc đối với lực lượng Công an bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng”.

Thời gian hoàn thành: Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố vào kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024 (dự kiến tháng 6/2024).

2. Sở Tư pháp

- Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố có liên quan đến việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Phối hợp với Công an Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết “Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, số lượng thành viên; mức chi bảo đảm hoạt động và một số chế độ chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội; mức hỗ trợ thôi việc đối với lực lượng Công an bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng”.

- Tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tăng cường tuyên, truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bằng hình thức phù hợp.

Thời gian hoàn thành: xong trước tháng 7/2024.

3. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Công an Thành phố và các sở, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiện toàn về cơ cấu tổ chức, số lượng các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên của các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

- Phối hợp với Công an Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết “Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, số lượng thành viên; mức chi bảo đảm hoạt động và một số chế độ chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội; mức hỗ trợ thôi việc đối với lực lượng Công an bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng”.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp kinh phí phát sinh tăng thêm so với kinh phí đã được bố trí trong cân đối ngân sách quận, huyện, thị xã giai đoạn 2023-2025 báo cáo UBND Thành phố.

- Phối hợp với Công an Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết “Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, số lượng thành viên; mức chi bảo đảm hoạt động và một số chế độ chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội; mức hỗ trợ thôi việc đối với lực lượng Công an bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng”.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Công an Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết “Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, số lượng thành viên; mức chi bảo đảm hoạt động và một số chế độ chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội; mức hỗ trợ thôi việc đối với lực lượng Công an bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng”.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét hỗ trợ các dự án đầu tư công theo khả năng cân đối ngân sách Thành phố và phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian lập, trình phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh: kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Công an Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết “Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, số lượng thành viên; mức chi bảo đảm hoạt động và một số chế độ chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội; mức hỗ trợ thôi việc đối với lực lượng Công an bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng”.

- Phối hợp với Công an Thành phố và các sở, ngành, các cơ quan báo chí Trung ương, Thành phố và hệ thống thông tin cơ sở để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

7. Các Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng

- Phối hợp với Công an Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết “Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, số lượng thành viên; mức chi bảo đảm hoạt động và một số chế độ chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội; mức hỗ trợ thôi việc đối với lực lượng Công an bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng”.

- Tiếp tục phối hợp với Công an Thành phố, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã để tổ chức khảo sát, đối chiếu quy hoạch sử dụng đất, thống nhất các địa điểm nghiên cứu lập đề án xây dựng trụ sở Công an xã gắn với bố trí địa điểm, nơi làm việc của các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Thời gian thực hiện: giai đoạn 2021-2025.

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiện toàn về cơ cấu tổ chức, số lượng các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên của các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; chức danh Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đảm bảo đáp ứng điều kiện về trình độ, nghiệp vụ theo quy định; bố trí, sắp xếp nơi làm việc, sinh hoạt của các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

- Tiếp tục phối hợp với Công an Thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan lựa chọn, giới thiệu vị trí xây dựng trụ sở Công an xã gắn với bố trí địa điểm, nơi làm việc của các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

- Bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện đảm bảo khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tư tưởng, chăm lo, hỗ trợ bảo đảm đời sống, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định để động viên lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng tiếp tục công tác trong mô hình tổ chức mới; phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch này có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất (khi có chỉ đạo) tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Công an Thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Công an, Chính phủ theo quy định.

2. Giao Công an Thành phố là cơ quan thường trực chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo theo quy định; kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V01, V05-Bộ Công an;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
(Để báo cáo)
- Đ/c PTTT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- VP Thành ủy; VP HĐND TP; BPC HĐND TP;
- VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi