Kế hoạch 112/KH-UBND 2020 Hà Nội triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

__________

Số: 112/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy- 26/6” trên địa bàn thành phố Hà Nội

__________

(Từ ngày 01/6/2020 - 30/6/2020)

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 625/TTg-KGVX ngày 27/5/2020 về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy- 26/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020) trên địa bàn Thành phố với chủ đề “Phát huy tinh thần phòng chống dịch Covid-19, Hãy hành động vì cộng đồng không ma túy", cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân; tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới; đồng thời, tuyên truyền lịch sử và ý nghĩa “Tháng hành động phòng, chống ma túy", “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

2. Thực hiện tốt công tác nắm bắt, dự báo tình hình, tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy. Tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức; quản lý, giáo dục có hiệu quả số người sau cai nghiện tại cộng đồng, qua đó làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố.

3. Kế hoạch phải được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở, hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch theo đúng tiến độ, thời gian quy định với hiệu quả cao nhất; đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang triển khai trên địa bàn. Phát hiện và kịp thời biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CÔNG TÁC CỤ THỂ

1. Phát hiện, bắt giữ, xử lý hình sự 200 vụ phạm tội về ma túy (trong đó có 50% số vụ có tính chất mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy).

2. 100% đối tượng truy nã về ma túy được thống kê phân loại, có kế hoạch hoặc lập chuyên án truy bắt.

3. Tập trung giải quyết, loại 08 điểm phức tạp về ma túy có trên địa bàn; chủ động rà soát, phát hiện, đưa vào quản lý điểm phức tạp về ma túy để tập trung biện pháp đấu tranh giải quyết, giữ ổn định địa bàn.

4. Thực hiện đưa 60 người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

(Có biểu giao chi tiết kèm theo)

III. NỘI DUNG, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa

a) Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, hậu quả và tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng dung lượng và thời lượng đăng tin, bài, phát sóng tuyên truyền, chuyển tải thông điệp phòng, chống ma túy bằng các hình thức sinh động (chú trọng truyền thông qua mạng xã hội), phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, trong đó tập trung nội dung:

- Phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy, chủ trương, chính sách của Thành phố hiện đang triển khai, thực hiện trong công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai...

- Lịch sử, ý nghĩa “Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6) và Tháng hành động phòng, chống ma túy.

- Tác hại của ma túy nhất là các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...), cần sa, “bóng cười”, “tem giấy”, “bùa lưỡi”, cách nhận biết các loại cây có chứa chất ma túy (cần sa, cây Khat...) lồng ghép cảnh báo nguy cơ, tác hại của việc sử dụng khí N2O “bóng cười”; các dấu hiệu nhận diện số đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực, số người sử dụng trái phép ma túy tổng hợp dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, ảo giác, loạn thần (hay còn gọi là đối tượng “ngáo đá ”) để kịp thời đề xuất, đưa vào quản lý, phòng ngừa...

- Các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy đặc biệt là kịp thời khen thưởng, động viên quần chúng nhân dân tham gia tích cực giúp đỡ cơ quan Công an trong công tác đấu tranh tội phạm về ma túy; cổ vũ động viên gương người nghiện ma túy cai nghiện ma túy thành công, tập trung vào các mô hình hỗ trợ người nghiện có hiệu quả tại cộng đồng.

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ở xã, phường thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học như: ra quân, tổ chức xe diễu hành, cổ động về phòng chống ma túy, chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, quảng bá du lịch;... trọng điểm vào đối tượng nguy cơ cao, đối tượng trong nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, người đang cai nghiện trong các Cơ sở cai nghiện đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang triển khai trên địa bàn; thực hiện tiếp cận tuyên truyền thông qua hội viên các hội, đoàn thể, cộng tác viên, tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện; thực hiện cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống ma túy...

c) Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phong trào phòng, chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư. Tiếp tục phát động phong trào quần chúng nhân dân ở khu dân cư, Tổ dân phố, thôn, xóm... tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn. Duy trì các hoạt động tuần tra nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh; thiết lập hòm thư, đường dây nóng tố giác tội phạm...

2. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy

a) Triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an, trong đó coi trọng công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, điều tra cơ bản về đối tượng liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy, người nghiện ma túy..., nắm chắc tình hình tại tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy, đặc biệt là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Miền Trung, Tây Nam, tuyến đường hàng không..., phối hợp với các địa phương làm tốt công tác trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, diễn biến các đối tượng phạm tội ma túy; tập trung triệt phá các đường dây tội phạm ma túy trên các tuyến vào thành phố Hà Nội hoặc trung chuyển qua Thành phố.

b) Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu; rà soát, thống kê, lên danh sách quản lý người nước ngoài, thuê, mua địa điểm lưu trú, ủy thác đầu tư... liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu tại Việt Nam; các đối tượng người nước ngoài thuê nhà, mua nhà, lưu trú trong các khách sạn, nhà nghỉ... trên địa bàn Hà Nội; chủ động phát hiện, khắc phục sơ hở, không để tội phạm lợi dụng vận chuyển, mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các ngành (Công an, Thuế, Hải quan, Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị quản lý kho bãi,..) phối hợp rà soát, thống kê, lên danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu, kho, xưởng hàng hóa liên quan đến người nước ngoài hoặc hợp tác với người Việt Nam quản lý phòng ngừa các trường hợp có nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, trong đó, chú ý các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu đồ gỗ, thiết bị điện tử, nông sản, hạt nhựa, trà... xuất nhập khẩu đi các nước Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc); các đối tượng người nước ngoài thuê nhà, mua nhà, lưu trú trong các khách sạn, nhà nghỉ... trên địa bàn Hà Nội.

c) Tăng cường tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát hành chính (lực lượng 141, 142, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, tổ tuần tra an ninh xã, phường...) trên các tuyến giao thông, địa bàn công cộng, địa bàn giáp ranh nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng phạm tội về ma túy. Kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp lái xe dương tính với các chất ma túy trong quá trình tham gia giao thông.

d) Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), tăng cường kiểm tra, quản lý các loại hình kinh doanh lưu trú (khách sạn, quán Bar, karaoke, nhà trọ), cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về ANTT, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức, chứa chấp, cưỡng ép, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Kịp thời đề xuất, xử lý cơ sở và chủ cơ sở để xảy ra sai phạm...

e) Thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các hoạt động mua bán liên quan đến các loại thuốc, thuốc thú y có chứa hoạt chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy được phép nhập khẩu, sản xuất lưu hành phòng ngừa hành vi chiết xuất, sản xuất trái phép chất ma túy. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; không để xảy ra vụ việc sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn Thành phố.

g) Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nội chính tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm ma túy; lựa chọn các vụ án trọng điểm xét xử điểm để nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa, răn đe chung cho toàn xã hội.

3. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và điều trị nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy

a) Rà soát, bổ sung danh sách người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường công tác theo dõi, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy hiện có mặt tại nơi cư trú cũng như các trường hợp đang cai nghiện tại cộng đồng dưới mọi hình thức (cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, điều trị Methadone...), đặc biệt số người sử dụng trái phép ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”, đảm bảo tất cả số đối tượng phát hiện đều có hồ sơ theo dõi, quản lý chặt chẽ và có phương án giải quyết triệt để, hiệu quả.

b) Tích cực lập hồ sơ đưa vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện của Thành phố thực hiện cai nghiện bắt buộc khi đủ điều kiện. Làm tốt công tác vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại các Cơ sở của Thành phố, tuyên truyền, tư vấn và điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone... đảm bảo lồng ghép tối đa dịch vụ điều trị thay thế Methadone với các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV cũng như các dịch vụ y tế khác trên địa bàn.

c) Quản lý chặt chẽ người nghiện tại gia đình, cộng đồng, số người sau cai về cộng đồng, phấn đấu giảm tỷ lệ tái nghiện. Huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm....

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an Thành phố

a) Tham mưu UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo Thành phố: triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch; phát động mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy hưởng ứng “Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy” phân bổ chỉ tiêu, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc; đề xuất khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực trong công tác phòng, chống ma túy.

b) Tiếp tục phối hợp các ngành, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; duy trì Quy chế phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trong thực hiện Bản tin 141 phát sóng định kỳ; tăng cường công tác tuyên truyền trực tiếp như: phát tờ rơi, pano tuyên truyền (song ngữ) cảnh báo các hành vi phạm tội về ma túy tại cửa khẩu sân bay Nội Bài hoặc tại các khu vực người nước ngoài tập trung sinh sống nhằm phòng ngừa tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài hoặc phát tờ rơi, dán pano tại sảnh các khu chung cư, bảng tin tổ dân phố về cách nhận biết cây có chứa chất ma túy trước thực trạng việc một số quốc gia khu vực Đông Nam Á đang hợp pháp hóa việc trồng cây cần sa.

c) Rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên toàn Thành phố; lập hồ sơ quản lý, theo dõi người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

d) Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi, những địa bàn có dấu hiệu phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy; các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy, nhận diện trúng các loại đối tượng, nhất là số đối tượng người tỉnh ngoài có biểu hiện hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy; đối tượng Việt kiều hoặc người Việt Nam từng có thời gian lao động ở nước ngoài có biểu hiện móc nối hoạt động sản xuất ma túy để chủ động triển khai các kế hoạch đấu tranh phù hợp; truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt, nguy hiểm về ma túy.

Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê và tổ chức biện pháp nghiệp vụ xác minh hoạt động nghi vấn của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất, nhập khẩu, kho, xưởng hàng hóa liên quan đến người nước ngoài hoặc hợp tác với người Việt Nam quản lý... liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy.

đ) Siết chặt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý các loại hình kinh doanh lưu trú (khách sạn, quán Bar, karaoke, nhà trọ), tập trung vào những cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về ANTT, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

e) Phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng chuyên trách chống tội phạm về ma túy của Bộ Công an, Hải Quan, An ninh sân bay, Bộ đội biên phòng, Công an các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội... để thu thập tài liệu, xây dựng phương án tập trung đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, thành phố, xuyên quốc gia và có yếu tố nước ngoài nhằm ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn Thủ đô.

f) Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong đảm bảo chấp hành pháp luật, tiến độ, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, tăng cường xét xử điểm các vụ án về ma túy.

g) Phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố liên quan đôn đốc, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP; tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện của Thành phố, qua đó làm giảm tội phạm, giảm phức tạp về tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

a) Chỉ đạo các Cơ sở cai nghiện tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, tổ chức mítting 26/6 tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 7; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về phòng, chống tái nghiện, tạo việc làm sau cai...;tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, thủ tục để tổ chức tiếp nhận người nghiện vào quản lý, cai nghiện do các quận, huyện chuyển đến.

b) Phối hợp cùng Công an Thành phố tham mưu UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố thăm, tặng quà, động viên các cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo, 07 Cơ sở cai nghiện và các đơn vị tham gia tích cực trong công tác phòng chống ma túy nhân dịp Tháng hành động phòng, chống ma túy.

c) Chủ động xây dựng phương án phòng ngừa gây rối trật tự trong các Cơ sở, bảo vệ an toàn, an ninh, trật tự các Cơ sở; làm tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, nhân viên, học viên, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của học viên, phát hiện kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ để chủ động đối thoại, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh tại đơn vị.

d) Đôn đốc, hướng dẫn Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 cùng cấp triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mô hình Câu lạc bộ B93, Đội công tác xã hội tình nguyện, vai trò của các Hội, đoàn thể trong tổ chức quản lý, giáo dục, giúp đỡ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với các đối tượng sau cai nghiện. Chủ trì tham mưu, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn thực hiện hỗ trợ tạo việc làm, cho vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với đối tượng sau cai nghiện ma túy tại địa bàn.

e) Tiếp tục triển khai, thực hiện thí điểm các mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng và Hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Y tế

a) Tiếp tục thực hiện điều trị Methadone cho người nghiện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an các cấp nắm chắc di biến động của bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone (việc tuân thủ điều trị của các bệnh nhân) và đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang triển khai trên địa bàn Thành phố.

b) Phối hợp tích cực các đơn vị trong thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy để lập hồ sơ đề nghị đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy.

c) Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh tân dược, quản lý sử dụng cấp phát các loại thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc chứa tiền chất, các loại tiền chất dùng trong y học tại các bệnh viện, cơ sở y tế, các nhà thuốc... nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục triển khai Đề án “Truyền thông phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng”; chỉ đạo hệ thống truyền thông cơ sở treo banner, tranh ảnh tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, chú trọng tuyên truyền trên các trang thông tin mạng được pháp luật cho phép; phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và internet truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống ma túy đến người sử dụng dịch vụ; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động quảng bá, mua bán trái phép chất ma túy, chất hướng thần trên mạng xã hội.

5. Sở Văn hóa và Thể thao: Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức tuyên truyền nội dung phòng, chống ma túy lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sáng tác tác phẩm về phòng, chống ma túy; treo khẩu hiệu, băng rôn, panô, biểu diễn văn nghệ xung kích tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các địa bàn công cộng, khu dân cư...

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy”, phát động học sinh, sinh viên“Chung tay nói không với ma túy, vì chính bạn và cộng đồng”; tổ chức tuyên truyền cho học sinh, sinh viên với nội dung nhấn mạnh tác hại của ma túy tổng hợp, đặc biệt là túy đá”, “tem giấy”, “bùa lưỡi” “bóng cười kết hợp với tổ chức hoạt động thể thao, văn hóa, thi sáng tác, tuyên truyền thông qua mạng xã hội, Internet; tổ chức in ấn, treo pano, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở (Hướng dẫn các nhà trường thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy tại khu vực cổng trường và các pano về tác hại của ma túy trong sân trường...).

7. Cục Hải quan thành phố Hà Nội: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực cửa khẩu, các hoạt động nhập khẩu hàng hoá, gửi quà biếu, quà tặng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vận chuyển trái phép các chất ma túy vào địa bàn thành phố Hà Nội.

8. Sở Công Thương: Phối hợp Công an Thành phố, Sở Y tế và chính quyền cơ sở, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các chất ma túy, dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc, phối hợp các Sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở tăng cường rà soát địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời việc trồng cây có chứa chất ma túy; đồng thời, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các hoạt động mua bán liên quan dến thuốc thú ý có chứa hoạt chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy được phép nhập khẩu, sản xuất lưu hành nhằm phòng ngừa hành vi chiết xuất trái phép chất ma túy.

10. Sở Giao thôngvận tải: Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ lái xe về tác hại của ma túy, tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp lái xe dương tính với các chất ma túy trong quá trình tham gia giao thông.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội: Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống ma túy; phối hợp với các lực lượng chức năng cùng tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cai nghiện ma túy theo từng chuyên đề, phù hợp với điều kiện từng đơn vị, địa phương.

12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan, báo chí thành phố Hà Nội: Phối hợp Công an thành phố Hà Nội tăng cường đăng tin, bài, phát sóng tuyên truyền, giáo dục về tác hại của các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...), cần sa, “bóng cười”, “tem giấy”, “bùa lưỡi”...; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; các quy định pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma túy... nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, chỉ đạo tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa “Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6) và Tháng hành động phòng, chống ma túy tại các địa bàn dân cư, qua đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội, cá nhân và gia đình trong công tác phòng, chống ma túy; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.

13. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức Công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” thông qua các hoạt động như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy cho công nhân viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là các khu công nghiệp có nhiều công nhân, người lao động (thuê trọ ở ngoài cộng đồng) dễ bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội.

14. Đề nghị Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố: Chỉ đạo các chi hội cơ sở thực hiện chuyên đề “phòng, chống ma túy từ gia đình”, tăng cường các hoạt động, công tác hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai nghiện tại cộng đồng. Phối hợp lực lượng Công an, các ban, ngành cùng cấp thường xuyên rà soát, lên danh sách những người có nguy cơ mắc nghiện, người nghiện ở địa bàn để tuyên truyền không sử dụng ma túy hoặc vận động đi cai tự nguyện chữa trị kịp thời. Phân công cho hội viên đảm nhận quản lý, giúp đỡ trực tiếp người nghiện sau cai nghiện là con hội viên, người nghiện ở cộng đồng.

15. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân Thành phố:

Tăng cường công tác truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong tháng cao điểm. Tổ chức đưa các vụ án phạm tội về ma túy ra xét xử điểm và xét xử lưu động tại phường, xã, thị trấn trọng điểm, có nhiều phức tạp về tệ nạn ma túy, đồng thời thông báo lịch xét xử điểm các vụ án ma túy cho các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để đưa tin tuyên truyền, răn đe phòng ngừa tội phạm ở cơ sở.

16. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố: Chỉ đạo các quận, huyện, thị đoàn phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với hoạt động tiếp sức mùa thi, giao lưu văn hoá, văn nghệ cho thanh, thiếu niên ở khu dân cư, trường học với phát động phong trào “Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng không ma túy” Rà soát, tổng hợp danh sách những thanh niên ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn xóm đang trong độ tuổi thanh thiếu niên có nguy cơ mắc nghiện cao, phân công đoàn viên tư vấn tiếp cận tuyên truyền về tác hại của ma túy, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện tại các Cơ sở của Thành phố, giao các đoàn viên thanh niên đảm nhận giúp đỡ người nghiện sau cai.

17. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138/TP: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trên cơ sở kế hoạch triển khai Tháng hành động đã được UBND Thành phố ban hành; xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị và tổ chức in ấn, treo pano, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở (yêu cầu treo 01 băng rôn, khẩu hiệu hường ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy tại khu vực cổng cơ quan). Quá trình tổ chức thực hiện cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

18. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các Báo: An ninh Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô, Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị: Tăng thời lượng, tần suất phát sóng tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy với nhiều thể loại: Phim, phóng sự điều tra vụ án, phóng sự về tác hại của sử dụng ma túy và các chất gây nghiện như: Ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ, “bóng cười”, “tem giấy”, “bùa lưỡi”... trong giới trẻ hiện nay; đưa tin, bài tuyên truyền về những tấm gương điển hình trong công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; gương điển hình người nghiện ma túy cai nghiện thành công, hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện trong công tác vận động, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tại địa phương và vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện; tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người nghiện sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên các báo in, báo điện tử, chú trọng truyền thông qua mạng xã hội... Bên cạnh đó, cần tuyên truyền bằng hình ảnh cách nhận biết các lóại cây có chứa chất ma túy (cần sa, cây Khat...) để phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nhằm ngăn ngừa việc trồng cây có chứa chất ma túy tại các hộ gia đình vì không nhận thức được cây có chứa chất ma túy...

19. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả phù hợp với địa bàn dân cư, từng nhóm đối tượng như: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy trên hệ thống loa đài truyền thanh, trạm thông tin xã, phường, thị trấn; tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề; tổ chức cho các hộ dân, người nguy cơ cao, người nghiện, đối tượng sau cai ma túy ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy;treo khẩu hiệu, băng rôn, panô cổ động công tác phòng, chống ma túy ở những nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền lưu động, diễu hành cổ động truyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy” biểu diễn văn hóa, văn nghệ xung kích tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các khu dân cư, địa bàn cộng cộng, địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy.

Phối hợp với các cơ quan báo đài (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Phụ nữ Thủ đô...) sản xuất phim tuyên truyền, phóng sự, kịp thời cung cấp, đăng tải các thông tin tuyên truyền về gương điển hình trong công tác phòng, chống ma túy, lan tỏa mô hình hay, câu lạc bộ hiệu quả... trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, trong cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

b) Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế các dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Cơ sở cai nghiện, cộng đồng; chú trọng tới công tác quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện để phòng ngừa tái nghiện có hiệu quả; vận động các tổ chức xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho người nghiện tại địa bàn. Nghiêm túc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy được giao tại Kế hoạch này.

c) Làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định; tập trung rà soát, lập hồ sơ đưa các đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn làm nguồn để đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, đi cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 Thành phố, UBND và Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy- 26/6 hiệu quả, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

2. Kết thúc Tháng hành động phòng, chống ma túy, các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện và gửi Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành phố (Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ: Phòng Tham mưu - 87 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 05/7/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

3. Giao Công an Thành phố (Cơ quan thường trực phòng, chống ma túy) kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất UBND Thành phố khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch; phê bình những đơn vị không thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- V01, C04 - Bộ Công an;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý;

- Ủy ban MTTQ Thành phố;

- Thành ủy: Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính;

- Ban Thi đua khen thưởng Thành phố;

- Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138/TP;

- Các đơn vị liên quan;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, Phòng: KGVX, NC, TKBT;

- Lưu: VT, KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn

 
 

BIỂU CHỈ TIÊU ĐẤU TRANH, CAI NGHIỆN MA TUÝ GIAO TRONG ĐỢT TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ - 26/6

(Kèm theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND Thành phố)

 

TT

ĐƠN VỊ

Số vụ bắt giữ XLHS (trong đó có 50% số vụ có tính chất mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy)

Đưa người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại các Cơ sở cai nghiện

Giải quyết điểm phức tạp về ma túy

1

Hoàn Kiếm

8

3

 

2

Hai Bà Trưng

9

3

1

3

Đống Đa

10

3

1

4

Ba Đình

7

3

1

5

Tây Hồ

7

3

1

6

Cầu Giấy

7

3

 

7

Thanh Xuân

9

3

 

8

Hoàng Mai

9

3

1

9

Long Biên

9

3

 

10

Thanh Trì

4

2

 

11

Nam Từ Liêm

10

3

 

12

Bắc Từ Liêm

10

3

 

13

Gia Lâm

3

2

 

14

Đông Anh

3

2

 

15

Sóc Sơn

6

2

 

16

Hà Đông

10

3

 

17

Sơn Tây

6

2

 

18

Ba Vì

6

2

1

19

Chương Mỹ

6

1

 

20

Đan Phượng

5

1

 

21

Hoài Đức

6

1

 

22

Mỹ Đức

4

1

 

23

Phú Xuyên

4

1

1

24

Phúc Thọ

4

1

 

25

Quốc Oai

5

1

 

26

Thanh Oai

6

1

 

27

Thạch Thất

6

1

 

28

Thường Tín

6

1

1

29

Ứng Hòa

4

1

 

30

Mê Linh

3

1

 

31

Phòng PC04 CATP

8

 

 

Tổng

200

60

8

 

 

* Ghi chú : Phòng PC04 CATP điều tra, khám phá XLHS các chuyên án, vụ án mang tính chất đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy lớn.

thuộc tính Kế hoạch 112/KH-UBND

Kế hoạch 112/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng "Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:112/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:03/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi