Công văn 796/UBND-GT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc các tuyến phố cấm tổ chức trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
Số: 796/UBND-GT
V/v: Các tuyến phố cấm tổ chức trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012
 
 

Kính gửi:
- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận.
 
Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Văn bản chỉ đạo số 8417/UBND-GT ngày 04/10/2011 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm an toàn giao thông để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1702/TTg-KTN ngày 24/9/2011. Đến nay, căn cứ tình hình thực tế triển khai trên địa bàn còn chậm, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:
1. Thực hiện thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường đợt 1 (chi tiết theo biểu mẫu đính kèm).
2. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải nghiêm túc triển khai thu hồi giấy phép, thời gian hoàn thành trước 15/02/2012.
3. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với Công an Thành phố để kiểm tra, xử lý vi phạm việc dừng, đỗ xe sai quy định, tổ chức kéo xe vi phạm về các bãi tập kết để đảm bảo an toàn giao thông.
4. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, UBND các quận kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; Đề xuất, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực UBNDTP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP (để báo cáo);
- Các Đ/c PCT UBNDTP;
- Đ/c CVP;
- PVP Nguyễn Văn Thịnh;
- VPUB: GT(Thg, Phong, Diệp), TH;
- Lưu: VT, GTHải (2 bản).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi
 
DANH MỤC
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ CẤM TỔ CHỨC TRÔNG GIỮ
PHƯƠNG TIỆN TRÊN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG (ĐỢT 1)
(Ban hành kèm theo Văn bản số 796/UBND-GT ngày 06 tháng 02 năm 2012
của UBND Thành phố Hà Nội)
 

STT
Tên đường, phố
Không đỗ trên lòng đường
Không đỗ trên hè phố
Địa bàn các quận, huyện
Ghi chú
1- Quận Hoàn Kiếm
1
Bà Triệu
X
X
Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng
 
2
Hàng Bài
X
X
Hoàn Kiếm
 
3
Phố Huế
X
X
Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng
 
4
Tràng Tiền
X
X
Hoàn Kiếm
 
5
Hàng Khay
X
X
Hoàn Kiếm
 
6
Tràng Thi
X
X
Hoàn Kiếm
 
7
Đinh Tiên Hoàng
X
X
Hoàn Kiếm
 
8
Hai Bà Trưng
X
 
Hoàn Kiếm
 
9
Lê Duẩn
X
X
Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng
 
10
Trần Nhật Duật
X
 
Hoàn Kiếm
 
11
Trần Quang Khải
X
 
Hoàn Kiếm
 
12
Hàng Bông
X
X
Hoàn Kiếm
 
13
Hàng Gai
X
X
Hoàn Kiếm
 
14
Lê Thái Tổ
X
X
Hoàn Kiếm
 
15
Hàng Lược
X
X
Hoàn Kiếm
 
16
Chả Cá
X
X
Hoàn Kiếm
 
17
Lương Văn Can
X
X
Hoàn Kiếm
 
18
Cầu Gỗ
X
 
Hoàn Kiếm
 
19
Hàng Đậu
X
 
Hoàn Kiếm
 
20
Hàng Vôi
X
 
Hoàn Kiếm
 
21
Hàng Tre
X
X
Hoàn Kiếm
 
22
Hàng Muối
X
X
Hoàn Kiếm
 
23
Hàng Dầu
X
X
Hoàn Kiếm
 
24
Hồ Hoàn Kiếm
X
X
Hoàn Kiếm
 
25
Hàng Đường
X
 
Hoàn Kiếm
 
26
Hàng Đào
X
 
Hoàn Kiếm
 
27
Hàng Ngang
X
 
Hoàn Kiếm
 
28
Đồng Xuân
X
X
Hoàn Kiếm
 
29
Hàng Giấy
X
 
Hoàn Kiếm
 
30
Hà Trung
X
X
Hoàn Kiếm
 
31
Đặng Thái Thân
X
X
Hoàn Kiếm
 
32
Phan Bội Châu
X
X
Hoàn Kiếm
 
33
Thợ Nhuộm
X
X
Hoàn Kiếm
 
34
Hàng Cót
X
X
Hoàn Kiếm
 
35
Hàng Gà
X
X
Hoàn Kiếm
 
36
Hàng Điếu
X
 
Hoàn Kiếm
 
37
Hàng Da
X
X
Hoàn Kiếm
 
38
Hàng Thùng
X
X
Hoàn Kiếm
 
39
Đường chợ 19-12
X
X
Hoàn Kiếm
 
40
Bảo Khánh
X
X
Hoàn Kiếm
 
41
Hàng Trống
X
 
Hoàn Kiếm
 
42
Phủ Doãn
X
 
Hoàn Kiếm
 
43
Triệu Quốc Đạt
X
X
Hoàn Kiếm
 
44
Quán Sứ
X
 
Hoàn Kiếm
 
45
Tông Đản
X
 
Hoàn Kiếm
 
46
Bát Đàn
X
 
Hoàn Kiếm
 
47
Hàng Bồ
X
X
Hoàn Kiếm
 
48
Hàng Bạc
X
X
Hoàn Kiếm
 
49
Hàng Mắm
X
X
Hoàn Kiếm
 
50
Hàng Mã
X
X
Hoàn Kiếm
 
51
Hàng Chiếu
X
X
Hoàn Kiếm
 
52
Ô Quan Chưởng
X
X
Hoàn Kiếm
 
53
Hàng Vải
X
X
Hoàn Kiếm
 
54
Lãn Ông
X
X
Hoàn Kiếm
 
55
Hàng Buồm
X
X
Hoàn Kiếm
 
56
Mã Mây
X
X
Hoàn Kiếm
 
57
Tạ Hiện
X
X
Hoàn Kiếm
 
58
Đinh Liệt
X
X
Hoàn Kiếm
 
59
Lương Ngọc Quyên
X
X
Hoàn Kiếm
 
60
Hàng Nón
X
X
Hoàn Kiếm
 
61
Hàng Quạt
X
X
Hoàn Kiếm
 
62
Hàng Hòm
X
X
Hoàn Kiếm
 
63
Hàng Mành
X
X
Hoàn Kiếm
 
64
Hàng Thiếc
X
X
Hoàn Kiếm
 
65
Thuốc Bắc
X
X
Hoàn Kiếm
 
66
Bát Sứ
X
X
Hoàn Kiếm
 
67
Hàng Đồng
X
X
Hoàn Kiếm
 
68
Hàng Rươi
X
X
Hoàn Kiếm
 
69
Hàng Khoai
X
X
Hoàn Kiếm
 
70
Gầm Cầu
X
X
Hoàn Kiếm
 
71
Lò Sũ
X
X
Hoàn Kiếm
 
72
Đường Thành
X
 
Hoàn Kiếm
 
73
Nhà Chung
X
X
Hoàn Kiếm
 
74
Lý Quốc Sư
X
X
Hoàn Kiếm
 
75
Trần Bình Trọng
X
 
Hoàn Kiếm
 
76
Yết Kiêu
X
 
Hoàn Kiếm
 
2- Quận Ba Đình
1
Kim Mã
X
X
Ba Đình
 
2
Cầu Giấy
X
X
Ba Đình, Cầu Giấy
 
3
Nguyễn Thái Học
X
X
Ba Đình
 
4
Nguyễn Chí Thanh
X
X
Ba Đình, Đống Đa
 
5
Liễu Giai
X
 
Ba Đình
 
6
Văn Cao
X
 
Ba Đình
 
7
La Thành
X
X
Ba Đình, Đống Đa
 
8
Nguyễn Tri Phương
X
X
Ba Đình
 
9
Hoàng Diệu
X
X
Ba Đình
 
10
Phan Đình Phùng
X
X
Ba Đình
 
11
Nguyễn Cảnh Chân
X
X
Ba Đình
 
12
Đặng Tất
X
X
Ba Đình
 
13
Trần Phú
X
X
Ba Đình
 
14
Sơn Tây
X
X
Ba Đình
 
15
Chu Văn An
X
 
Ba Đình
 
16
Lê Trực
X
 
Ba Đình
 
17
Lê Hồng Phong
X
X
Ba Đình
 
18
Nguyễn Phạm Tuân
X
X
Ba Đình
 
19
Đội Cấn
X
 
Ba Đình
 
20
Đường Bưởi
X
X
Ba Đình
 
21
Hoàng Hoa Thám
X
X
Ba Đình
 
22
Đặng Dung
X
 
Ba Đình
 
23
Nguyễn Biểu
X
 
Ba Đình
 
24
Cửa Bắc
X
 
Ba Đình
 
25
Quán Thánh
X
X
Ba Đình
 
26
Hùng Vương
X
X
Ba Đình
 
27
Độc Lập
X
X
Ba Đình
 
28
Bắc Sơn
X
X
Ba Đình
 
29
Hoàng Văn Thụ
X
X
Ba Đình
 
30
Ông Ích Khiêm
X
 
Ba Đình
 
31
Hàng Than
X
X
Ba Đình
 
32
Hàng Bún
X
 
Ba Đình
 
33
Phan Huy Ích
X
 
Ba Đình
 
34
Ngọc Khánh
X
 
Ba Đình
 
35
Núi Trúc
X
 
Ba Đình
 
36
Phạm Huy Thông
X
 
Ba Đình
 
37
Vạn Bảo
X
 
Ba Đình
 
38
Kim Mã Thượng
X
 
Ba Đình
 
39
Phan Kế Bính
X
 
Ba Đình
 
40
Linh Lang
X
 
Ba Đình
 
41
Nguyễn Văn Ngọc
X
 
Ba Đình
 
42
Đốc Ngữ
X
X
Ba Đình
 
43
Đội Nhân
X
X
Ba Đình
 
44
Vĩnh Phúc
X
X
Ba Đình
 
45
Trấn Vũ
X
X
Ba Đình
 
46
Trúc Bạch
X
X
Ba Đình
 
47
Châu Long
X
 
Ba Đình
 
48
Nguyễn Trường Tộ
X
 
Ba Đình
 
49
Hòe Nhai
X
 
Ba Đình
 
50
Yên Phụ
X
 
Ba Đình
 
51
Thành Công
X
 
Ba Đình
 
52
Nguyên Hồng
X
 
Ba Đình, Đống Đa
 
3- Quận Hai Bà Trưng
1
Trương Định
X
X
Hai Bà Trưng, Hoàng Mai
 
2
Bạch Mai
X
X
Hai Bà Trưng
 
3
Minh Khai
X
 
Hai Bà Trưng
 
4
Đại La
X
X
Hai Bà Trưng
 
5
Thanh Nhàn
X
 
Hai Bà Trưng
 
6
Giải Phóng
X
 
Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân
 
7
Nguyễn Khoái
X
X
Hai Bà Trưng, Hoàng Mai
 
8
Trần Khánh Dư
X
 
Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm
 
9
Nguyễn Công Trứ
X
 
Hai Bà Trưng
 
10
Đông Kim Ngưu
X
 
Hai Bà Trưng
 
11
Kim Ngưu
X
X
Hai Bà Trưng
 
12
Lò Đúc
X
 
Hai Bà Trưng
 
13
Nguyễn Đình Chiểu
X
 
Hai Bà Trưng
 
14
Phạm Đình Hổ
X
 
Hai Bà Trưng
 
15
Bùi Thị Xuân
X
 
Hai Bà Trưng
 
16
Đoàn Trần Nghiệp
X
 
Hai Bà Trưng
 
17
Yerxanh
X
X
Hai Bà Trưng
 
18
Nguyễn Thượng Hiền
X
 
Hai Bà Trưng
 
19
Trần Bình Trọng
X
 
Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm
 
20
Lê Văn Hưu
X
 
Hai Bà Trưng
 
4- Quận Đống Đa
1
Huỳnh Thúc Kháng
X
 
Đống Đa
 
2
Láng Hạ
X
 
Đống Đa
 
3
Thái Hà
X
 
Đống Đa
 
4
Chùa Bộc
X
 
Đống Đa
 
5
Phạm Ngọc Thạch
X
 
Đống Đa
 
6
Tôn Thất Tùng
X
 
Đống Đa
 
7
Tây Sơn
X
X
Đống Đa
 
8
Nguyễn Lương Bằng
X
X
Đống Đa
 
9
Tôn Đức Thắng
X
X
Đống Đa
 
10
Giảng Võ
X
 
Đống Đa, Ba Đình
 
11
Cát Linh
X
X
Đống Đa
 
12
Quốc Tử Giám
X
 
Đống Đa
 
13
Văn Miếu
X
 
Đống Đa
 
14
Nguyễn Khuyến
X
 
Đống Đa
 
15
Khâm Thiên
X
 
Đống Đa
 
16
Xã Đàn
X
 
Đống Đa
 
17
Đê La Thành
X
 
Đống Đa
 
18
Hoàng Cầu
X
 
Đống Đa
 
19
Thái Thịnh
X
 
Đống Đa
 
20
Đặng Tiến Đông
X
 
Đống Đa
 
21
Đông Các
X
 
Đống Đa
 
22
Trung Liệt
X
 
Đống Đa
 
23
Vũ Ngọc Phan
X
 
Đống Đa
 
24
Trúc Khê
X
 
Đống Đa
 
25
Hoàng Ngọc Phách
X
 
Đống Đa
 
26
Chùa Láng
X
 
Đống Đa
 
27
Đường Láng
X
 
Đống Đa
 
28
Cầu Mới
X
 
Đống Đa
 
29
Phương Mai
X
 
Đống Đa
 
30
Lương Định Của
X
 
Đống Đa
 
31
Hoàng Tích Trí
X
 
Đống Đa
 
32
Đông Tác
X
 
Đống Đa
 
33
Đào Duy Anh
X
 
Đống Đa
 
34
Trường Chinh
X
 
Đống Đa, Thanh Xuân
 
35
Trịnh Hoài Đức
X
 
Đống Đa
 
5- Quận Cầu Giấy
1
Hoàng Quốc Việt
X
 
Cầu Giấy
 
2
Phạm Văn Đồng
X
 
Cầu Giấy, Từ Liêm
 
3
Phạm Hùng
X
 
Cầu Giấy, Từ Liêm
 
4
Xuân Thùy
X
X
Cầu Giấy
 
5
Cầu Giấy
X
X
 
 
6
Hồ Tùng Mậu
X
 
Cầu Giấy, Từ Liêm
 
7
Trần Duy Hưng
X
X
Cầu Giấy
 
8
Lê Văn Lương
X
 
Cầu Giấy, Thanh Xuân
 
9
Nguyễn Khánh Toàn
X
 
Cầu Giấy
 
10
Nguyễn Phong Sắc
X
 
Cầu Giấy
 
11
Trần Đăng Ninh
X
 
Cầu Giấy
 
12
Trần Quốc Hoàn
X
 
Cầu Giấy
 
13
Tô Hiệu
X
 
Cầu Giấy
 
14
Chùa Hà
X
 
Cầu Giấy
 
15
Dương Quảng Hàm
X
 
Cầu Giấy
 
16
Hoàng Sâm
X
 
Cầu Giấy
 
17
Nghĩa Tân
X
 
Cầu Giấy
 
18
Trần Quý Kiên
X
 
Cầu Giấy
 
19
Phan Văn Trường
X
 
Cầu Giấy
 
20
Doãn Kế Thiện
X
 
Cầu Giấy
 
21
Trần Bình
X
 
Cầu Giấy
 
22
Nguyễn Khang
X
 
Cầu Giấy
 
23
Dịch Vọng
X
 
Cầu Giấy
 
24
Trung Kính
X
 
Cầu Giấy
 
25
Nguyễn Ngọc Vũ
X
 
Cầu Giấy
 
26
Hoàng Ngân
X
 
Cầu Giấy, Thanh Xuân
 
27
Trung Hòa
X
 
Cầu Giấy
 
28
Yên Hòa
X
 
Cầu Giấy
 
29
Hoa Bằng
X
 
Cầu Giấy
 
6- Quận Thanh Xuân
1
Nguyễn Trãi
X
 
Thanh Xuân
 
2
Khuất Duy Tiến
X
 
Thanh Xuân
 
3
Nguyễn Xiền
X
 
Thanh Xuân
 
4
Vũ Trọng Phụng
X
 
Thanh Xuân
 
5
Quan Nhân
X
 
Thanh Xuân
 
6
Nguyễn Huy Tưởng
X
 
Thanh Xuân
 
7
Chính Kinh
X
 
Thanh Xuân
 
8
Cự Lộc
X
 
Thanh Xuân
 
9
Giáp Nhất
X
 
Thanh Xuân
 
10
Nguyễn Quý Đức
X
 
Thanh Xuân
 
11
Lương Thế Vinh
X
 
Thanh Xuân
 
12
Lê Trọng Tấn
X
 
Thanh Xuân
 
13
Hoàng Văn Thái
X
 
Thanh Xuân
 
14
Nguyễn Viết Xuân
X
 
Thanh Xuân
 
15
Nguyễn Ngọc Nại
X
 
Thanh Xuân
 
16
Vương Thửa Vũ
X
 
Thanh Xuân
 
17
Cù Chính Lan
X
 
Thanh Xuân
 
18
Tô Vĩnh Diện
X
 
Thanh Xuân
 
19
Phan Đình Giót
X
 
Thanh Xuân
 
20
Nguyễn Văn Trỗi
X
 
Thanh Xuân
 
21
Khương Trung
X
 
Thanh Xuân
 
22
Khương Đình
X
 
Thanh Xuân
 
23
Bùi Xương Trạch
X
 
Thanh Xuân
 
24
Hạ Đình
X
 
Thanh Xuân
 
25
Khương Hạ
X
 
Thanh Xuân
 
26
Triều Khúc
X
 
Thanh Xuân
 
27
Phương Liệt
X
 
Thanh Xuân
 
7-Quận Tây Hồ
1
Lạc Long Quân
X
 
Tây Hồ
 
2
Âu Cơ
X
X
Tây Hồ
 
3
Mai Xuân Thưởng
X
X
Tây Hồ
 
4
Thanh Niên
X
 
Tây Hồ, Ba Đình
 
5
Thụy Khuê
X
 
Tây Hồ
 
6
Nghi Tàm
X
X
Tây Hồ
 
7
Yên Phụ
X
 
Tây Hồ
 
8
Nguyễn Hoàng Tôn
X
X
Tây Hồ
 
9
An Dương Vương
X
X
Tây Hồ
 
10
Tô Ngọc Vân
X
 
Tây Hồ
 
11
Đặng Thai Mai
X
 
Tây Hồ
 
12
Xuân Diệu
X
 
Tây Hồ
 
13
Võng Thị
X
 
Tây Hồ
 
14
Quảng Bá
X
 
Tây Hồ
 
15
Đường ven Hồ Tây
X
 
Tây Hồ
 
8- Quận Long Biên
1
Nguyễn Văn Cừ
X
 
Long Biên
 
2
Ngô Gia Tự
X
 
Long Biên
 
9 - Quận Hoàng Mai
1
Ngọc Hồi
X
 
Hoàng Mai, Thanh Trì
 
2
Nguyễn Tam Trinh
X
 
Hoàng Mai, Hai Bà Trưng
 
3
Lĩnh Nam
X
 
Hoàng Mai
 
4
Định Công
X
 
Hoàng Mai
 
5
Kim Giang
X
 
Hoàng Mai
 
6
Nguyễn Hữu Thọ
X
 
Hoàng Mai
 
 

thuộc tính Công văn 796/UBND-GT

Công văn 796/UBND-GT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc các tuyến phố cấm tổ chức trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:796/UBND-GTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành:06/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi