Công văn 3731/BTC-KHTC năm 2018 Đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống cháy, nổ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

Số: 3731/BTC-KHTC
V/v: Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống cháy, nổ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

- Các Tổng cục và tương đương;
- Các Cục, Vụ và các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Thực hin quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thực hiện tại một số đơn vị công tác an toàn phòng chống cháy, nổ còn chưa thực sự được đảm bảo và quán triệt. Đ đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống cháy, n tại trụ sở làm việc và các khu vực, vị trí có nguy cơ cao về cháy n, Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính triển khai một số ng việc như sau:

1. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nội dung, nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh và phòng, chống cháy nổ tại cơ quan và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Đng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, các quy định khác của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC); chú trọng các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng xử lý, thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

2. Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay công tác kiểm tra, tự kiểm tra an toàn PCCC; khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót, vi phạm về an toàn PCCC. Quan tâm, duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, các lực lượng bảo vệ cơ quan, đơn vị theo phương châm “4 tại chỗ”... đảm bảo ứng trực làm nhiệm vụ, sẵn sàng các công cụ, trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, địa phương xử lý kịp thời ngay từ đầu khi có tình huống cháy, nổ xảy ra tại cơ quan, đơn vị.

Xây dựng và phổ biến huấn luyện cho các đơn vị và cá nhân có trách nhiệm phương án phòng cháy, chữa cháy các mục tiêu, đặc biệt chú trọng các kho vật tư, trạm điện và các khu vực có vật dễ cháy, nổ, khu vực văn phòng.

3. Xây dựng, triển khai phương án bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở, kho tàng và tài sản, trang thiết bị của cơ quan; phương án phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng địa phương tăng cường bảo vệ các mục tiêu, trụ sở cơ quan; kịp thời ngăn chặn, giải quyết sự c xảy ra (nếu có). Bố trí đủ lực lượng bảo vệ có đầy đủ trang thiết bị theo quy định, có khả năng ứng phó, ngăn chặn và giải quyết sự cố kịp thời.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể công tác phòng chống cháy nổ đối với các đơn vị làm việc tại các trụ sở của cơ quan Bộ. Thủ trưởng các đơn vị quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện.

5. Định kỳ, trước ngày 05 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo, các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh và phòng, chống cháy nổ tại cơ quan và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong quý báo cáo và gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện trong toàn đơn vị, hệ thống và tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) đảm bảo thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng và các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, KH-TC
(40b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

thuộc tính Công văn 3731/BTC-KHTC

Công văn 3731/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống cháy, nổ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3731/BTC-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:02/04/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự

tải Công văn 3731/BTC-KHTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi