Công văn 07/2002/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc phản ánh tình hình tranh chấp có liên quan đến nợ hụi ở địa phương

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 07/2002/KHXX
NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHẢN ÁNH TÌNH HÌNH
TRANH CHẤP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỢ HỤI Ở ĐỊA PHƯƠNG

 

Kính gửi : - Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

- Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

Trong thời gian qua Toà án nhân dân tối cao nhận được công văn của một số Toà án nhân dân địa phương đề nghị hướng dẫn giải quyết các tranh chấp có liên quan đến nợ hụi phát sinh từ ngày 1-7-1996 (ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực). Để có cơ sở hướng dẫn giải quyết loại việc này cho sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, Toà án nhân dân tối cao đề nghị các Toà án nhân dân các cấp phản ánh cho Toà án nhân dân tối cao biết những vấn đề sau đây:

1- Những hình thức chơi hụi ở địa phương.

2- Các dạng tranh chấp phát sinh từ việc chơi hụi.

3- Việc vận dụng đường lối giải quyết các tranh chấp có liên quan đến nợ hụi đã được nêu tại Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 8-8-1992 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao "Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về nợ hụi" để giải quyết các tranh chấp có liên quan đến nợ hụi trong điều kiện hiện nay có còn phù hợp nữa hay không?

4- Những kiến nghị, giải pháp xử lý đối với các tranh chấp có liên quan đến nợ hụi.

Các ý kiến phản ánh xin gửi cho Toà án nhân dân tối cao trước ngày 31-1-2002 theo địa chỉ: Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao, 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, để Viện khoa học xét xử tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao xử lý phục vụ cho việc ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn giải quyết các tranh chấp có liên quan đến nợ hụi trong thời gian sớm nhất.

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực