Công văn 04/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thi hành mục 4 Nghị Quyết số 24/2003/QH11 của Quốc hội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 04/2004/KHXX

NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 2004 VỀ VIỆC THI HÀNH MỤC 4

NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘI

Kính gửi: - Tòa án quân sự Trung ương

- Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Các Tòa án quân sự quân khu và tương đương

                              - Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ tư đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự mới và Nghị quyết số 24/2003/QH11 “Về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự”. Mục 4 của Nghị quyết quy định:

“Kể từ ngày Bộ luật Tố tụng hình sự được công bố cho đến ngày Bộ luật này có hiệu lực:

a. Đối với bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trước ngày Bộ luật Tố tụng hình sự được công bố nhưng chưa xét xử thì Hội đồng giám đốc thẩm có quyền quyết định theo quy định tại Điều 254 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988.

b. Đối với bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm sau ngày Bộ luật Tố tụng hình sự được công bố thì Hội đồng giám đốc thẩm có quyền quyết định theo quy định tại các điểm 1, 2 và 3 Điều 254 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988”.

Ngày 10/12/2003 Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 29/2003/L-CTN về việc công bố Bộ luật Tố tụng hình sự và Lệnh số 30/2003/L-CTN về việc công bố Nghị quyết số 24/2003/QH11 của Quốc hội. Như vậy để thi hành đúng quy định tại mục 4 trên đây, Tòa án nhân dân tối cao lưu ý một số điểm sau:

1. Đối với những bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trước 0 giờ 00 ngày 10/12/2003 nhưng chưa xét xử thì Hội đồng giám đốc thẩm có quyền quyết định theo quy định tại Điều 254 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988; cụ thể là:
“1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật;
2. Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án;
3. Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại;
4. Sửa bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật”.
2. Đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm sau 0 giờ 00 ngày 10/12/2003 đến trước ngày Bộ luật Tố tụng hình sự mới có hiệu lực (0 giờ 00 ngày 1/7/2004), thì Hội đồng giám đốc thẩm chỉ có quyền quyết định theo quy định tại các điểm 1, 2 và 3 Điều 254 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988.
Nhận được Công văn này đề nghị đồng chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí Chánh án quân sự quân khu và tương đương, đồng chí Chánh tòa Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao cần phổ biến và quán triệt cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị mình biết để bảo đảm việc thực hiện đúng quy định tại mục 4 Nghị quyết số 24/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội.
Thuộc tính văn bản
Công văn 04/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thi hành mục 4 Nghị Quyết số 24/2003/QH11 của Quốc hội
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 04/2004/KHXX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Quang Phương
Ngày ban hành: 15/01/2004 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự

CÔNG VĂN

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 04/2004/KHXX
NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 2004 VỀ VIỆC THI HÀNH MỤC 4
NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘI

 

Kính gửi: - Tòa án quân sự Trung ương

- Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Các Tòa án quân sự quân khu và tương đương

- Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao

 

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ tư đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự mới và Nghị quyết số 24/2003/QH11 "Về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự". Mục 4 của Nghị quyết quy định:

"Kể từ ngày Bộ luật Tố tụng hình sự được công bố cho đến ngày Bộ luật này có hiệu lực:

a. Đối với bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trước ngày Bộ luật Tố tụng hình sự được công bố nhưng chưa xét xử thì Hội đồng giám đốc thẩm có quyền quyết định theo quy định tại Điều 254 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988.

b. Đối với bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm sau ngày Bộ luật Tố tụng hình sự được công bố thì Hội đồng giám đốc thẩm có quyền quyết định theo quy định tại các điểm 1, 2 và 3 Điều 254 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988".

Ngày 10/12/2003 Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 29/2003/L-CTN về việc công bố Bộ luật Tố tụng hình sự và Lệnh số 30/2003/L-CTN về việc công bố Nghị quyết số 24/2003/QH11 của Quốc hội. Như vậy để thi hành đúng quy định tại mục 4 trên đây, Tòa án nhân dân tối cao lưu ý một số điểm sau:

1. Đối với những bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trước 0 giờ 00 ngày 10/12/2003 nhưng chưa xét xử thì Hội đồng giám đốc thẩm có quyền quyết định theo quy định tại Điều 254 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988; cụ thể là:

"1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật;

2. Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án;

3. Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại;

4. Sửa bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật".

2. Đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm sau 0 giờ 00 ngày 10/12/2003 đến trước ngày Bộ luật Tố tụng hình sự mới có hiệu lực (0 giờ 00 ngày 1/7/2004), thì Hội đồng giám đốc thẩm chỉ có quyền quyết định theo quy định tại các điểm 1, 2 và 3 Điều 254 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988.

Nhận được Công văn này đề nghị đồng chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí Chánh án quân sự quân khu và tương đương, đồng chí Chánh tòa Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao cần phổ biến và quán triệt cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị mình biết để bảo đảm việc thực hiện đúng quy định tại mục 4 Nghị quyết số 24/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội.

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!