Công điện 1878/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/1009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
-------
Số: 1878/CĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
--------
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2012
 
 
CÔNG ĐIỆN
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2009/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO
-----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 

Điện:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Báo Nhân dân.
 
 
Năm 2012 Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng pháo, do đó tình trạng vi phạm về pháo đã giảm nhiều so với những năm trước. Tuy nhiên trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012 tình trạng vi phạm về pháo vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương còn để xảy ra tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, nhất là ở các tỉnh biên giới phía Bắc, vùng ven biển và đồng bằng sông Hồng. Tính từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 8 năm 2012 các cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ 1.605 vụ, 2.173 đối tượng, thu 27.558 kg pháo, khởi tố 296 vụ, 350 đối tượng về các tội sản xuất, buôn bán, vận chuyn, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép (chỉ tính trong 6 ngày tết từ 28 đến 4 tết đã vận động nhân dân thu hồi 2.016 kg pháo, phát hiện và bắt giữ 184 vụ, 213 đối tượng, thu 174 kg pháo). Qua công tác điều tra các vụ buôn bán, vận chuyển pháo, các cơ quan chức năng đã xác định lượng pháo nhập lậu vào nước ta chủ yếu có nguồn gốc từ nước ngoài. Nguyên nhân của tình trạng vi phạm trên chủ yếu là do một số địa phương có tư tưởng chủ quan, chưa quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt có một số nơi còn buông lỏng quản lý nên đã để xảy ra tình trạng tái sản xuất pháo trái phép.
Quy luật những năm gần đây, việc sản xuất, buôn bán, vận chuyn, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép thường diễn ra phức tạp vào những tháng cuối năm. Để tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP, nhất là dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013, kiên quyết không để tái diễn việc sản xuất; hạn chế tới mức thấp nhất việc buôn bán, vận chuyn, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Các cấp chính quyền, nhất là cấp xã, phường tăng cường phối hợp với Mặt trận Tquốc và các đoàn th, quần chúng ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát đkịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt đ các vi phạm về pháo thì Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ.
2. Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công Thương, Tài chính chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, bến cảng, kho tàng, bến bãi và các phương tiện giao thông đkịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyn, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; đặc biệt là hoạt động nhập lậu pháo từ nước ngoài vào nước ta và tự sản xuất trong nội địa. Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn các cấp xử lý nghiêm các vụ vi phạm về pháo.
3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các báo, đài Trung ương, địa phương tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân (đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên), các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tchức xã hội và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyn, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.
4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tchức bắn pháo hoa theo quy định tại Nghị định 36/CP.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tchức tuyên truyền, phbiến cho giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên biết, thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/CP. Chỉ đạo các trường cho học sinh, sinh viên tổ chức ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyn, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.
6. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an đảm bảo kinh phí cho việc kiểm tra, thu giữ, tiêu hủy các loại pháo và chi khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc đấu tranh ngăn chặn với các hành vi vi phạm Nghị định 36/CP.
7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên hưởng ứng tích cực và thực hiện nghiêm Nghị định 36/CP. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.
Giao Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công điện này và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ./
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
-
Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Quốc hội;
- Ủ
y ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ, Cục;
-
Lưu: VT, NC (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Công điện 1878/CĐ-TTg

Công điện 1878/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/1009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1878/CĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công điệnNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:09/11/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Kế hoạch 700/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo

Kế hoạch 700/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Kết luận 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , An ninh trật tự

Vui lòng đợi