Chỉ thị 29/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ

HÀ NỘI  
-----------------

Số: 29/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2011

 

 

Trong những năm qua, công tác đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) ở Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 10000 năm Thăng Long – Hà Nội và các sự kiện chính trị xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Năm 2011, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi nhưng chưa vững chắc, kinh tế trong nước phục hồi nhanh và lấy lại đà tăng trưởng sau ảnh hưởng của khủng hoảng. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta; tình hình tội phạm về tệ nạn xã hội còn diễn ra phức tạp, có nhiều khả năng phát sinh một số loại tội phạm mới; biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường. Thành phố tiếp tục đứng trước những cơ hội cùng khó khăn và thách thức mới, đòi hỏi nỗ lực rất cao trong công tác tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong đó có công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT).

Để đảm bảo giữ vững ổn định ANCT và TTATXH góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô năm 2011, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo; UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, phát huy sức mạnh của “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm cho mọi người dân hiểu biết sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong công tác giữ gìn ANTT; phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh chống tội phạm về tệ nạn xã hội. Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Thông tri 08-TTr/TU của Thành ủy, Kế hoạch 45/KH-UBND của UBND Thành phố về cuộc vận động “Toàn dân tham gia phong trào tự phòng – tự quản về ANTT”; tiếp tục thực hiện Nghị định 163/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ về biện pháp quản lý, giáo dục các đối tượng tại xã, phường, thị trấn. Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong trào cho phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, lĩnh vực và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; xây dựng phường, xã, trường học, cơ quan, đơn vị bình yên, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban chỉ đạo: 197; Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; Phòng, chống khủng bố; Nhân quyền; Phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Tiếp tục thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg, ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Duy trì cơ chế phối hợp giữa Công an với các ngành, đoàn thể, trọng tâm là với Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới, và với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố thực hiện Thông tư liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác quản lý đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an, Quân đội và các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức phục vụ nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đồng thời thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang.

Đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh Công an xã và Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị phương tiện, đảm bảo chính sách phù hợp cho Công an xã, Bảo vệ dân phố để trở thành lực lượng quan trọng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở.

2. Công tác bảo đảm an ninh chính trị.

Tham mưu báo cáo Thành ủy xây dựng và triển khai Chương trình “Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô giai đoạn 2011-2015” theo Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố lần thứ XV, gắn với thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo An ninh Quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; Chỉ thị 34-CT/TW ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Thực hiện tốt Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ, Quy chế quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là trong quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND các cấp; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn Hà Nội. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/2008/CT-TTg ngày 11/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới; Chỉ thị 25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND Thành phố về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới; bổ sung, hoàn thiện phương án đã diễn tập, tổ chức diễn tập phương án giải quyết một số tình huống mới có thể xảy ra nhằm nâng cao và sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các ngành, các cấp, các lực lượng. Không để xảy ra đột biến, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, bạo loạn chính trị; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn Thủ đô.

Tăng cường chỉ đạo phối hợp các lực lượng thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ cơ sở; tôn trọng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đồng thời chủ động nắm chắc tình hình và xử lý tốt các vấn đề có liên quan đến tôn giáo. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: an ninh nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, an ninh xã hội, chủ động nắm tình hình, giải quyết từ cơ sở những nhu cầu dân sinh bức xúc, nhất là khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, đình công, lãn công tự phát của công nhân, không để phát sinh thành “điểm nóng” về ANTT.

3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm pháp luật và cải cách tư pháp.

Tham mưu báo cáo Thành ủy xây dựng Chương trình hành động về tổ chức quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; kết hợp với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-UBND ngày 02/12/2010 của UBND Thành phố về Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo TTATXH, “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2020” và “Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2011-2015”, Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, phòng chống buôn bán người giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình; kế hoạch hành động cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Phải lấy phương châm phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATXH, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, trước mắt mở chiến dịch cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Tết nguyên đán Tân Mão 2011. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề, đề án về đấu tranh trấp áp tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm và vi phạm về kinh tế, môi trường, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tiếp tục kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm nghiêm trọng, tội phạm mới; không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm, không để xảy ra các vụ thất thoát đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế tại các cơ quan, doanh nghiệp của Thành phố, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội. Triển khai thực hiện Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

Phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu báo cáo Thành ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới; rà soát để tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Thành phố liên quan đến an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Củng cố, kiện toàn các cơ quan nội chính và tăng cường phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, không để lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội.

Báo cáo Bộ Công an và UBND Thành phố xem xét tăng cường mức đầu tư ngân sách cho các dự án xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc, nhà tạm giữ, kho vật chứng; mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy hoạch lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

4. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy, nổ.

Triển khai thực hiện Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú và các quy định của Nhà nước, Thành phố về đăng ký, quản lý hộ khẩu khi Luật Thủ đô được thông qua; tăng cường quản lý tạm trú, tạm vắng không để hình thành cộng đồng người cư trú trái phép (kể cả người nước ngoài) dẫn đến hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ về công tác đảm bảo ANTT như: Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; Chỉ thị số 902/CT-TTg ngày 25/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ …

Duy trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và tùn tắc giao thông. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Giao thông, nâng cao ý kiến tự giác chấp hành Luật giao thông của các tầng lớp nhân dân. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông Thành phố. Hoàn thiện quy hoạch và tổ chức thực hiện tốt các dự án phát triển giao thông đô thị, tăng cường năng lực giao thông của Thành phố. Khảo sát, nghiên cứu đề ra các giải pháp tổng thể về tổ chức phân luồng, phân làn giao thông và quản lý phương tiện giao thông. Thực hiện quy hoạch về mạng lưới chợ, bến xe, điểm đỗ xe và củng cố các tuyến phố văn minh đô thị.

Tiếp tục thực hiện quyết định số 20/QĐ-UB ngày 16/4/2008 của UBND Thành phố về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường và Quyết định số 46/QĐ-UB ngày 15/01/2009 của UBND thành phố về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố. Phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng tự quản ở cơ sở trong giữ gìn trật tự đô thị. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm về TTATGT, trật tự đô thị, giải tỏa các chợ tạm, chợ cóc, điểm đỗ xe và các điểm sử dụng vỉa hè, lòng đường không đúng quy định, chú ý 65 tuyến phố và 48 khu vực di tích lịch sử đã xếp hạng.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật và các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC; củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC và phát triển nguồn nước tại các địa bàn dân cư nhằm nâng cao năng lực giải quyết các tình huống cháy nổ tại cơ sở. Tiếp tục trình thành lập và triển khai Đề án Sở Cảnh sát PCCC.

Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính (CCHC) về ANTT, trên cơ sở tổng kết 10 năm công tác CCHC giai đoạn 2001-2010, đề ra phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2011 giai đoạn 2011-2020. Tập trung chỉ đạo rà soát và thực thi Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này. Công an Thành phố có trách nhiệm chủ trì theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy, HĐND, và UBND Thành phố.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an; Bộ Quốc phòng;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội; (Để báo cáo)
- Các PCT UBNDTP;
- CATP, BTL Thủ đô;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CPVP, Các phòng CV;
- Các đơn vị thuộc CATP (150 b)
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

 

thuộc tính Chỉ thị 29/CT-UBND

Chỉ thị 29/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:29/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:30/12/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi