Chỉ thị 14/CT-UBND tăng cường phòng chống sản xuất, sử dụng các loại pháo dịp Tết 2019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 14/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 nãm 2018

 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG SẢN XUẤT, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG CÁC LOẠI PHÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

 

Thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; để đảm bảo an ninh, trật tự, không để xảy ra hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo trái phép trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và các dịp Lhội đu xuân, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị:

1. Công an Thành phố:

- Chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, vật liệu nổ; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng pháo trên địa bàn Thành phố;

- Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hp chặt chẽ các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, cao điểm là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019;

- Chủ trì xây dựng và triển khai các phương án phối hp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND các quận, huyện, thị xã đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các địa điểm bắn pháo hoa (nếu có tổ chức) và khu vực tổ chức lễ hội, điểm di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh trong dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện lớn trên địa bàn Thành phố;

- Chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố và xét xử các đối tượng có hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng tr và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo nổ, thuốc pháo trái phép trước Tết Nguyên đán để giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

2. Bộ Tư lệnh Thủ đô: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ban chỉ huy quân sự các cấp, phối hp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng pháo hoa, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và các sự kiện lớn trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Thành phố (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/TP):

- Phối hp chặt chẽ vi Công an Thành phố tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo các loại, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 389/TP chỉ đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/TP, Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị xã vận động các tổ chức, cá nhân, hộ dân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trên địa bàn; đồng thời phối hp các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mnh các hoạt động, hình thức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật vquản lý, sử dụng pháo.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học trực thuộc tổ chức tuyên truyền, vận động giáo viên, cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các Quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo, các hành vi bị cấm, cam kết không mua bán, đốt pháo nổ các loại; có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên cố tình vi phạm. Quy trách nhiệm liên đới đối vi giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường nếu đxảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

5. Sở Tài chính: Căn cứ tình hình cụ thể, hướng dẫn, bố trí kinh phí và báo cáo đề xuất UBND Thành phố cấp bổ sung cho các Sở, ngành để đảm bảo thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

6. STư Pháp, Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp Ban tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Thành đoàn Hà Nội, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị, Báo An ninh Th đôcác cơ quan báo chí, truyền thông của Hà Nội biên soạn nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tăng cưng công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành quy đnh của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo tới mọi tầng lp nhân dân Thủ đô.

7. UBND các quận, huyện, thị xã: Phối hp chặt chẽ với Công an Thành phố trong công tác quản lý hoạt động sản xuất, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo trên địa bàn. Chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các phường, xã, thị trấn trực thuộc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc, xây dựng địa bàn an toàn, tích cực phát hiện và tgiác các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

Các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về Công an Thành phố để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&TH HN, Báo: HNM, KTĐT, ANTĐ;
- Cổng Thông tin điện tử Hà Nôi:-
- VPUB: CVP, các PCVP, NC, KGVX, KT, TKBT;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn Thành phố Hà Nội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 14/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 25/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực