Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 201 văn bản: An ninh trật tự
181

Quyết định 2447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 25/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
182

Quyết định 2179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
183

Quyết định 1570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn năm 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
184

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
185

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động tại tỉnh Gia Lai

Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
186

Chỉ thị 09/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2015
187

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 25/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
188

Chỉ thị 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình hiện nay

Ban hành: 07/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2013
189

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2013
190

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ngăn chặn và xử lý nghiêm việc vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2012
191

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép

Ban hành: 18/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2012
192

Quyết định 2958/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thay thế một số thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2012
193

Quyết định 2332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2012
194

Chỉ thị 13/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 25/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2012
195

Chỉ thị 24/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị 6 tháng cuối năm 2009 và những năm tiếp theo

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
196

Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược bóng đá trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2009
197

Quyết định 102/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 26/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2016
198

Quyết định 48/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 10/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
199

Chỉ thị 22/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc triển khai cuộc vận động: " Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ "

Ban hành: 11/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
200

Chỉ thị 09/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện chương chình hành động phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em

Ban hành: 07/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
Vui lòng đợi