Văn bản Luật An ninh trật tự

Có tất cả 1.385 văn bản: An ninh trật tự
1361

Nghị định 49/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự

Ban hành: 15/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
1362

Nghị định 40/CP của Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
1363

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa

Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
1364

Nghị định 35/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về dân quân tự vệ

Ban hành: 14/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
1365

Thông tư liên tịch 29TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về các tệ nạn xã hội

Ban hành: 07/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
1366

Chỉ thị 351/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm say rượu

Ban hành: 28/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
1367

Thông tư liên tịch 11/TTLB/LĐTBXH-NV-YT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo PL xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/95 về lập hồ sơ, đưa người vào cơ sở chữa bệnh và phối hợp bảo vệ chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh

Ban hành: 25/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
1368

Nghị định 19/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật

Ban hành: 06/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
1369

Pháp lệnh về dân quân tự vệ số 45-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 09/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
1370

Nghị định 49/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Ban hành: 26/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
1371

Quyết định 404-QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định đối tượng, tiêu chuẩn trang bị các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ

Ban hành: 15/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1372

Nghị định 36/CP của Bộ Giao thông vận tải về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Ban hành: 29/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1373

Chỉ thị 07-BNV(12) của Bộ Nội vụ về tăng cường công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý

Ban hành: 19/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2004
1374

Quyết định 446-QĐ/BNV của Bộ Nội vụ ban hành Thể lệ quản lý về an ninh trật tự đối với các nghề kinh doanh đặc biệt

Ban hành: 25/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
1375

Nghị định 60/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế trại giam

Ban hành: 16/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1376

Quyết định 667-DT/QĐ của Cục Dự trữ Quốc gia ban hành bản Quy định về phòng cháy, chữa cháy và phòng nổ trong ngành Dự trữ Quốc gia

Ban hành: 14/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1377

Thông tư 08-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 05-CP ngày 29-1-1993 về ngăn chặn, chống tệ nạn mại dâm và Nghị quyết 06-CP ngày 29-1-1993 về phòng chống, kiểm soát ma tuý

Ban hành: 12/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1378

Nghị định 10-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu

Ban hành: 17/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
1379

Quyết định 128-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định các khu vực và địa điểm được cắm biển "cấm"

Ban hành: 01/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2004
1380

Thông tư 5-TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn việc bổ nhiệm thanh tra viên các cấp trong lực lượng công an nhân dân

Ban hành: 31/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi