Kế hoạch 1866/KH-BNN-VP 2023 phòng, chống khủng bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 1866/KH-BNN-VP

Kế hoạch 1866/KH-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công tác phòng, chống khủng bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1866/KH-BNN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày ban hành:28/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh quốc gia
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 1866/KH-BNN-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống khủng bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

___________

Căn cứ luật số 28/2013/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2013 về phòng, chống khủng bố;

Căn cứ Nghị định 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố các cấp; Nghị định số Nghị định 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐPCKBQG ban hành Chương trình công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia giai đoạn 2022-2026.

Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 5427/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên và bổ sung nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số: 2292/QĐ-BNN - TCCB ngày 25/5/2021 điều chỉnh nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố (PCKB) năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống khủng bố và các quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống khủng bố của các đơn vị trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Yêu cầu:

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia về công tác phòng, chống khủng bố.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, chủ động nắm chắc tình hình, làm chủ mọi tình huống trong công tác phòng ngừa, không để xảy ra khủng bố, mất trật tự tại cơ quan Bộ và các cơ quan, đơn vị

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng khác có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai biện pháp phòng, chống khủng bố; điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn.

II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

TT

Nhiệm vụ

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia về công tác PCKB

Quý II

Văn phòng Bộ

Cục An ninh nội địa; Các đơn vị trực thuộc Bộ, Cơ quan công an địa phương

2

Rà soát, xác định các mục tiêu, địa bàn trọng điểm về phòng chống khủng bố thuộc Bộ Nông nghiệp trên cơ sở đó xây dựng phương án PCKB

Quý II

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục An ninh nội địa; Cơ quan Quân sự, Công an địa phương

3

Kiểm tra công tác quản lý, kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị, công nghệ và công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ để phòng ngừa khủng bố sinh học, hóa học, phá hoại.

Thường xuyên

Ban chỉ đạo

Cục An ninh nội địa; các đơn vị thuộc Bộ.

4

Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, tình hình liên quan khủng bố giữa Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Cục ANNĐ

Quý II

Văn phòng Bộ

Cục An ninh nội địa; các đơn vị thuộc Bộ.

5

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp rà soát các công trình trọng điểm liên quan đến an ninh Quốc gia theo Nghị định 126/2008/ NĐ-CP ngày 11/12/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quý III, IV.

Ban chỉ đạo

Cục An ninh nội địa; các đơn vị thuộc Bộ

6

Phối hợp với Cục An ninh nội địa,… thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, an toàn và PCKB tại các mục tiêu, địa bàn trọng điểm về PCKB thuộc Bộ.

Quý III, IV

Ban chỉ đạo

Cục An ninh nội địa,…

7

Phối hợp với Cục An ninh nội địa và Cục tác chiến - Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống khủng bố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quý III, IV

Ban chỉ đạo

Cục An ninh nội địa và Cục tác chiến - Bộ Quốc phòng

8

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia giao.

Thường xuyên

Ban chỉ đạo

Các đơn vị thuộc Bộ

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này theo quy định của Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn liên quan của cấp có thẩm quyền;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai chi tiết kế hoạch này đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ;

- Là đầu mối tham mưu, triển khai các kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia đối với những nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đôn đốc các cơ quan, đơn vị phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố;

- Giao Văn phòng Bộ là đầu mối giúp việc cho Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai theo kế hoạch được duyệt.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Triển khai thực hiện Luật phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn liên quan của cấp có thẩm quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng có liên quan xác định những loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị, công nghệ và công trình lưỡng dụng, đa mục tiêu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý để xây dựng kế hoạch, các phương án phòng, chống khủng bố;

- Thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra phòng chống khủng bố theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cấp có thẩm quyền; chủ động bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống khủng bố của đơn vị./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Quốc gia (để b/c);
- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (để b/c);
- Cục An ninh nội địa (A02) - Bộ Công an (để p/h);
- Cục tác chiến - Bộ Quốc phòng (để p/h);
- Các thành viên BCĐ (để t/h);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, VP, BCĐ PCKB Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi