Dự thảo Quyết định về Danh mục bí mật Nhà nước ngành Công Thương

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật, Mật trong ngành Công Thương
  • Lĩnh vực: Công nghiệp , An ninh quốc gia , Thương mại-Quảng cáo
  • Loại dự thảo: Quyết định
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công Thương
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược.

Tải dự thảo