Tra cứu Công văn về An ninh quốc gia

Có tất cả 67 văn bản: An ninh quốc gia
41

Công văn 5785/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giao thông;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
42

Công văn 144/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
43

Công văn 4995/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xuất bán vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2009
44

Công văn 4868/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2009
45

Công văn 1094/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất bán vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 03/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2009
46

Công văn 3306/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 20/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2009
47

Công văn 1532/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thủ tục Hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu phục vụ An ninh Quốc phòng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2009
48

Thông báo 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 18/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2009
49

Công văn 1869/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế sử dụng đất quốc phòng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 04/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2008
50

Thông báo 172/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục - đào tạo trong quân đội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 23/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
51

Công văn 4334/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên

Lĩnh vực: Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 02/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2008
52

Công văn 3479/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc trình Chính phủ Nghị định về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, chính sách quản lý diện tích đất trồng lúa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;An ninh quốc gia;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2008
53

Công văn 2856/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2008

Lĩnh vực: An ninh trật tự;An ninh quốc gia;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
54

Công văn 2725/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Công điện số 612/CĐ-TTg ngày 27/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình lúa gạo

Lĩnh vực: An ninh trật tự;An ninh quốc gia;Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2008
55

Công điện 612/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tình hình lúa gạo

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2008
56

Công văn 1342/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại mục V của Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
57

Công văn 2464/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý công tác rà, phá bom, mìn, vật nổ

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 18/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2008
58

Công văn 2463/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc các trạm xăng dầu Quân đội được kết hợp cung cấp xăng dầu cho quốc phòng với kinh doanh phục dân sinh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
59

Thông báo 45/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh Trung ương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;An ninh trật tự;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 26/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2008
60

Thông báo 259/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với báo Quân đội nhân dân

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2007
Vui lòng đợi