Danh mục

Tra cứu Công văn về An ninh quốc gia

Có tất cả 67 văn bản: An ninh quốc gia
61

Công văn 6289/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng để di chuyển các đơn vị hiện đang đóng quân tại phía Tây đường Nguyễn Tri Phương, bàn giao đất cho Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2007
62

Công văn 985/TTg-ĐP của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2007
63

Thông báo 174/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương tại phiên họp Ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng trung ương

Ban hành: 06/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
64

Công văn 804/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng quân dụng

Ban hành: 20/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2004
65

Công văn 9273/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc tạm thời chưa thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động rà phá bom mìn

Ban hành: 01/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
66

Công văn 5089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 2395/1999/TTLT-BQP-BTC

Ban hành: 11/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
67

Công văn 125/CS của Cục Chính sách Bộ Quốc phòng về việc xác định cấp có thẩm quyền ký giấy chứng nhận bị thương và giấy báo tử

Ban hành: 16/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
Vui lòng đợi