Danh mục

Văn bản Luật An ninh quốc gia - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 21 văn bản: An ninh quốc gia
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13418:2022 Phòng cháy chữa cháy - Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 24/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
02

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BQP Đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS

Ban hành: 04/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/QS 1822:2021 Trang phục Dân quân tự vệ

Ban hành: 16/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BQP Hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ

Ban hành: 27/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2016/BQP Hủy đốt thuốc phóng đạn dược

Ban hành: 05/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2012/BQP Rà phá bom mìn, vật nổ

Ban hành: 12/11/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2011/BCA Dự trữ Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Công an quản lý

Ban hành: 12/12/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2011/BCA Dự trữ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng cho do Bộ Công an quản lý

Ban hành: 12/12/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2011/BCA Dự trữ Nhà nước đối với vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Bộ Công an quản lý

Ban hành: 12/12/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-6:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 6: Công tác rà phá bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 22301:2018 ISO 22301:2012 An ninh xã hội - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục - Các yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 22300:2018 ISO 22300:2018 An ninh và khả năng thích ứng - Từ vựng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-7:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 7: Xử lý bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-1:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 1: Quy định chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-3:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 3: Giám sát và đánh giá tổ chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-5:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 5: Công tác an toàn trong hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-4:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 4: Điều tra và khảo sát về ô nhiễm bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-9:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 9: Điều tra sự cố bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-8:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 8: Bảo đảm y tế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-2:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 2: Thẩm định và công nhận tổ chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
Vui lòng đợi