Văn bản Luật An ninh quốc gia - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 19 văn bản: An ninh quốc gia
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/QS 1822:2021 Trang phục Dân quân tự vệ

Ban hành: 16/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BQP Hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ

Ban hành: 27/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2016/BQP Hủy đốt thuốc phóng đạn dược

Ban hành: 05/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2012/BQP Rà phá bom mìn, vật nổ

Ban hành: 12/11/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2011/BCA Dự trữ Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Công an quản lý

Ban hành: 12/12/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2011/BCA Dự trữ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng cho do Bộ Công an quản lý

Ban hành: 12/12/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2011/BCA Dự trữ Nhà nước đối với vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Bộ Công an quản lý

Ban hành: 12/12/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 22301:2018 ISO 22301:2012 An ninh xã hội - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục - Các yêu cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-6:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 6: Công tác rà phá bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-1:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 1: Quy định chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-7:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 7: Xử lý bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-3:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 3: Giám sát và đánh giá tổ chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-5:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 5: Công tác an toàn trong hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 22300:2018 ISO 22300:2018 An ninh và khả năng thích ứng - Từ vựng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-22:2016 ISO 7240-22:2007 Hệ thống báo cháy - Phần 22: Thiết bị phát hiện khói dùng trong các đường ống

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-4:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 4: Điều tra và khảo sát về ô nhiễm bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-9:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 9: Điều tra sự cố bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-8:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 8: Bảo đảm y tế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-2:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 2: Thẩm định và công nhận tổ chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
Vui lòng đợi