Văn bản UBND lĩnh vực An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 191 văn bản: An ninh quốc gia
01

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024

02

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới

03

Quyết định 1402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 năm 2024

04

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

05

Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

06

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

07

Nghị quyết 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình thông qua Đề án xây dựng căn cứ Hậu phương, căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật khu vực phòng thủ tỉnh

08

Quyết định 1299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế

09

Quyết định 1780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Bình Định

10

Nghị quyết 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cắm các loại biển báo “Khu vực biên giới”, “Vành đai biên giới”, “Vùng cấm” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

11

​Kế hoạch 972/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12
13

Kế hoạch 1385/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021 - 2025” năm 2023

14

Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng về hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh năm 2023

15

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

16

Kế hoạch 221/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm" 2023

17
18

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

19

Quyết định 498/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023

20

Kế hoạch 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ