Văn bản UBND lĩnh vực An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 142 văn bản: An ninh quốc gia
01

Chỉ thị 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2023

02

Kế hoạch 3959/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

03

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

04
05

Quyết định 2220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

06

Quyết định 2552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc kiện toàn thành viên Tổ theo dõi, phát tình huống diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2022

07

Kế hoạch 2424/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Gia Lai

08
09

Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2022

10

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

11
12

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

13

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

14

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

15
16

Quyết định 3164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hà Nội

17

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

18

Nghị quyết 37/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

19

Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

20

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai