Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 61 văn bản: An ninh quốc gia
01

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2019
02

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2019
03

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và phối hợp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
04

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ban hành: 29/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
05

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
06

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
07

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 03/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2017
08

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 01/06/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 13/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2017
09

Chỉ thị 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014

Ban hành: 27/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2014
10

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2014

Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2014
11

Chỉ thị 19/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014

Ban hành: 29/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2013
12

Quyết định 1572/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 19/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2019
13

Chỉ thị 26/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011

Ban hành: 03/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2010
14

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
15

Quyết định 68/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nướctrên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2008
16

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân năm 2008

Ban hành: 05/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
17

Chỉ thị 19/2006/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự đô thị và an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC - 2006) trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 11/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2008
18

Quyết định 210/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 20/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
19

Chỉ thị 07/2003/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2003

Ban hành: 26/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
20

Chỉ thị 15/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002

Ban hành: 08/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
Vui lòng đợi