Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 771 văn bản: An ninh quốc gia
741

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng số 55-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 07/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
742

Nghị định 55/CP của Chính phủ về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 01/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
743

Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên

Ban hành: 27/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
744

Nghị định 47/CP của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ban hành: 12/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
745

Nghị định 24/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

Ban hành: 18/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2004
746

Nghị định 09/CP của Chính phủ về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Ban hành: 12/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
747

Pháp lệnh về dân quân tự vệ số 45-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 09/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
748

Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không vũ khí hạt nhân

Ban hành: 15/12/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
749

Quyết định 431/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý đầu tư và xây dựng đối với quốc phòng, an ninh

Ban hành: 07/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
750

Công văn 125/CS của Cục Chính sách Bộ Quốc phòng về việc xác định cấp có thẩm quyền ký giấy chứng nhận bị thương và giấy báo tử

Ban hành: 16/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
751

Nghị định 04/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Ban hành: 16/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
752

Nghị định 03/CP của Chính phủ về quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và đối với thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước làm việc ở các khu vực có nhiều khó khăn.

Ban hành: 16/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
753

Công ước về an toàn hạt nhân

Ban hành: 20/09/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
754

Nghị định 90-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Ban hành: 17/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
755

Nghị định 19/CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

Ban hành: 12/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2004
756

Quyết định 128-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định các khu vực và địa điểm được cắm biển "cấm"

Ban hành: 01/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2004
757

Nghị định 99-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế về khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Ban hành: 27/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
758

Nghị định 84-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành "Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước"

Ban hành: 09/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
759

Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước

Ban hành: 28/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
760

Nghị định 238-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ quân nhân chuyên nghiệp

Ban hành: 03/08/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi