Án lệ

Án lệ

Cập nhật toàn bộ án lệ của Việt Nam từ trước đến nay

Lọc theo:

Lao động-Tiền lương

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

time06/11/2019 16:31

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/10/2018 và được công bố theo Quyết định 269/QĐ-CA ngày 06/11/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

1
Vui lòng đợi