Án lệ

Cập nhật toàn bộ án lệ của Việt Nam từ trước đến nay

Dân sự

Án lệ 71/2024/AL về việc đình chỉ giải quyết vụ án với lý do sự việc đã được giải quyết bằng quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Án lệ 71/2024/AL về việc đình chỉ giải quyết vụ án với lý do sự việc đã được giải quyết bằng quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào các ngày 20, 21, 23/02/2024 và được công bố theo Quyết định số 119A/QĐ-CA ngày 15/5/2024 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

loading
Vui lòng đợi