63 tỉnh thành

Lọc bài viết theo:

Cập nhật: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã tại 63 tỉnh, thành 10/09/2020

Các địa phương đang lần lượt ban hành văn bản quy định về số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn để phù hợp với tinh thần của Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Lệ phí cấp Sổ đỏ của 63 tỉnh thành mới nhất 20/03/2020

Lệ phí cấp Sổ đỏ là khoản tiền được ấn định mà người sử dụng đất phải nộp khi được cơ quan nhà nước cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ. Người dân dễ dàng tra cứu được lệ phí cấp Sổ đỏ của 63 tỉnh thành trong bài tổng hợp dưới đây.