Quyết định 2789/QĐ-BYT 2021 điều chỉnh phân bổ vắc xin COVID-19 đợt 3

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

___________

Số: 2789/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3

_____________________

B TRƯỞNG B Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 và Quyết định 447/QĐ- TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID 19;

Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3;

Căn cứ Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 227/UBND-KGVX ngày 01/6/2021 của y Ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị h trợ vắc xin phòng COVID-19 đ trin khai tiêm chủng cho các đối tưọng nguy cơ là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Điều chuyển tạm thời 10.000 liều trong số vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca phân bố cho Bệnh Viện Bạch Mai tại Đim 2 Điều 1 Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế hiện đang bảo quản tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang để thực hiện tiêm cho các đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. số vắc xin điều chuyến này sẽ được bô sung cho Bệnh viện Bạch Mai trong các đợt phân bô gần nhất.

Điều 2. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khn trương điều chuyn số vắc xin nêu tại Điều 1 cho Trung tâm Kim soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đ t chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 và Quyết định số 2684/QD-BYT ngày 31/5/2021 của Bộ Y tế.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- TTg. Phạm Minh Chính (để báo cáo);

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);

- Các Đ/c Thứ trưởng;

- Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Giang (để thực hiện);

- Bệnh viện Bạch Mai thực hiện);

- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trương Quốc Cường

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2789/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2789/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 05/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!