Văn bản Hợp nhất về Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 95 văn bản: Y tế-Sức khỏe
81

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2015 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
85

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe Tải về
86
87

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Bản "Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giao thông Tải về
88
89

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
90

Văn bản hợp nhất 01/TTHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
91

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
92

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
93

Văn bản hợp nhất 04/QĐHN-BYT năm 2013 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Quyết định về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
94

Văn bản hợp nhất 14/QĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về