Văn bản Hợp nhất về Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 88 văn bản: Y tế-Sức khỏe
62

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
64

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm" và hướng dẫn triển khai, áp dụng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
65

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe Tải về
66

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
67
72

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Tài nguyên-Môi trường, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
74

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2015 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
78

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe Tải về
79
80

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Bản "Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giao thông Tải về