Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 83 văn bản: Y tế-Sức khỏe
61

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

Xác thực: 22/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
62

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Xác thực: 26/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
63

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
64

Văn bản hợp nhất 05/TTHN-BQP năm 2015 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong quân đội

Xác thực: 24/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
65

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2015 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Xác thực: 24/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
66

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2015 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Xác thực: 17/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
67

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Xác thực: 12/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
68

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2015 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Xác thực: 15/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
69

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2015 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

Xác thực: 23/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
70

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Xác thực: 11/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
71

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Xác thực: 22/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
72

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 10/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
73

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Xác thực: 09/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
74

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Lộ trình triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" và nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc"

Xác thực: 10/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
75

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Bản "Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới"

Xác thực: 06/06/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
76

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Xác thực: 31/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
77

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
78

Văn bản hợp nhất 01/TTHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
79

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

Xác thực: 19/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
80

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Xác thực: 19/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
Vui lòng đợi