Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 81 văn bản: Y tế-Sức khỏe
41

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
42

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Xác thực: 27/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
43

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ Tải về
Xác thực: 20/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
44

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
45

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
46

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 18/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2018
47

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Xác thực: 19/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
48

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Xác thực: 19/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
49

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
50

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;Bảo hiểm Tải về
Xác thực: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2018
51

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;Bảo hiểm Tải về
Xác thực: 13/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
52

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2018 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Xác thực: 18/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
53

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2017 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn điều kiện và phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 26/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
54

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2017 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư 11/2001/TT-BYT ngày 06/06/2001 hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Xác thực: 26/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
55

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 07/09/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
56

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2016 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về việc ban hành các Danh mục chất ma túy và tiền chất

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Xác thực: 27/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
57

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm" và hướng dẫn triển khai, áp dụng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 31/05/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
58

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 24/05/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
59

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Xác thực: 22/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
60

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 26/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
Vui lòng đợi