Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 81 văn bản: Y tế-Sức khỏe
21

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ Tải về
Xác thực: 14/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
22

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Xác thực: 03/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
23

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Xác thực: 03/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2020
24

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 14/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
25

Văn bản hợp nhất 4/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Xác thực: 07/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
26

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 18/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
27

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
28

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế về ban hành hợp nhất Thông tư quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 28/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
29

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Xác thực: 10/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
30

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 10/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
31

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 12/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
32

Văn bản hợp nhất 1864/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 15/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
33

Văn bản hợp nhất 1866/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Vi phạm hành chính Tải về
Xác thực: 15/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
34

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 26/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
35

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 05/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
36

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Xác thực: 04/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2019
37

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về xác định lại giới tính

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 30/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
38

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 30/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
39

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2019 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 30/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
40

Văn bản hợp nhất 45/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
Vui lòng đợi