Văn bản Hợp nhất về Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 95 văn bản: Y tế-Sức khỏe
02

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2023 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
05
06

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2023 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
07

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
08

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế về việc ban hành hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
09

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
10

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
11

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
12

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
14
15

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Vi phạm hành chính, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
18

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, Bảo hiểm Tải về