Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 82 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Xác thực: 16/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
02

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 11/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
03

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Xác thực: 24/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
04

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xác thực: 24/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
05

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Xác thực: 26/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
06

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Xác thực: 15/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
07

Văn bản hợp nhất 7/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý mỹ phẩm

Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
08

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
09

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
10

Văn bản hợp nhất 8/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/2/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
11

Văn bản hợp nhất 9/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
12

Văn bản hợp nhất 6/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
13

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Xác thực: 16/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
14

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu

Xác thực: 08/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
15

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Xác thực: 08/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
16

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

Xác thực: 13/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
17

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
18

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
19

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Xác thực: 06/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
20

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Xác thực: 14/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
Vui lòng đợi