Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 2.278 văn bản: Y tế-Sức khỏe
21

Công văn 1785/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022 trong các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
22

Quyết định 933/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
23

Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế áp dụng cho các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
24

Kế hoạch 1726/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 06 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
25

Công văn 3449/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2022
26

Kế hoạch 1705/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
27

Thông báo 3390/TB-SYT của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về kết luận của Phó Giám đốc Sở Y tế tại buổi họp về khôi phục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
28

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2022
29

Thông báo 3369/TB-SYT của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về kết luận và chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Y tế tại buổi họp sơ kết rút kinh nghiệm công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đợt 1 và công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 25/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
30

Công văn 1567/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
31

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
32

​Kế hoạch 1022/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh​ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
33

Quyết định 952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt bổ sung, bãi bỏ một số quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
34

Công văn 1633/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
35

Quyết định 634/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng do Sở Y tế quản lý, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
36

Công văn 1368/SGDĐT-CTTT-KHCN của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè và đuối nước trẻ em trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
37

Công văn 1460/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Chiến dịch bổ sung Vitamin A và triển khai các hoạt động Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
38

Công văn 1454/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủng hộ nguồn lực chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
39

Kế hoạch 1591/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
40

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2022
Vui lòng đợi