Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 2.346 văn bản: Y tế-Sức khỏe
2261

Quyết định 3746/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở sản xuất áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
2262

Quyết định 3745/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
2263

Quyết định 49/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
2264

Chỉ thị 12/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 08/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
2265

Quyết định 77/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
2266

Quyết định 2646/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm giám định viên pháp y

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
2267

Quyết định 2647/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
2268

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2009
2269

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A(H1N1) ở người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 06/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2009
2270

Chỉ thị 17/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2009 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
2271

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bạn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 51/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
2272

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thuỷ sản trong chăn nuôi, thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
2273

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2009
2274

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
2275

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận - huyện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2009
2276

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong và người dân thuộc Chương trình 135 Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
2277

Chỉ thị 24/2008/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường vận động hiến máu nhân đạo

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2010
2278

Chỉ thị 06/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2008
2279

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
2280

Quyết định 213/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2017
Vui lòng đợi